Nội Quy Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể – Giáo xứ Phú Hòa

Nội Quy Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể – Giáo xứ Phú Hòa

Thiếu Nhi Thánh Thể - Mar 24/03/2014

 

NỘI QUY THIẾU NHI

***

 

1.   Thiếu Nhi tham dự Thánh Lễ và đi học giáo lý đúng giờ:

  • Chúa Nhật : 7 giờ 10.
  • Thứ năm : 17 giờ 30.

 

2.   Khi có lý do cần vắng mặt, phải xin phép Huynh Trưởng phụ trách lớp.

 

3.   Thiếu Nhi mặc đồng phục đúng cách theo quy định của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể:

  • Nam: quần tây xanh đen, áo trắng đồng phục, giầy bata trắng.
  • Nữ: Váy xanh đen, ááo trắng đồng phục, giầy bata trắng.

 

4.   Thiếu Nhi vâng lời các vị bề trên, các Huynh Trưởng và Đội Trưởng của mình.

 

5.   Thiếu Nhi không đánh nhau, không nói tục, không ăn cắp vặt, viết, vẽ ra tường hay xả rác trong nhà thờ và các địa điểm sinh hoạt.