NỘP THUẾ

NỘP THUẾ

Thơ công giáo - Aug 14/08/2017

THỨ HAI, TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

(Mt 17, 21-26).

NỘP THUẾ

Đền thờ thu thuế người dân,

Chu toàn bổn phận, thế nhân cuộc đời.

Quản thu chất vấn đôi lời,

Thầy và môn đệ, vào nơi chốn này.

Cũng cần nộp thuế trả vay,

Phê-rô đáp lại, là Thầy trả cho.

Vua quan đòi thuế tự do,

Miễn đòi con cái, rút kho ngoại kiều.

Khỏi phiền vấp phạm giáo điều,

Thả câu bắt cá, tiền tiêu thuế phần.

Vâng theo luật buộc thế trần,

An bình xã hội, thuế thân chu toàn.

Công dân bổn phận lo toan,

Hai phần hồn xác, khôn ngoan dự trù.

Cuộc đời nghĩa vụ khiêm nhu,

Hoàn thành sứ mệnh, chân tu tuyệt vời.

 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Bronx, New York

Bài viết cũ hơn
07:40 04/10/2020
06:33 12/12/2017
06:40 11/12/2017
20:31 14/08/2017
10:21 01/12/2016