Phái đoàn giáo xứ Phú Hòa tham dự đón phái đoàn Giám Mục Á Châu

Phái đoàn giáo xứ Phú Hòa tham dự đón phái đoàn Giám Mục Á Châu

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Phái đoàn giáo xứ Phú Hòa tham dự đón phái đoàn Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu

Vào lúc 17:30 thứ bảy, ngày 15-12-2012, Ban thường vụ và các đại diện đoàn thể và một số giáo dân. Dẫn đầu phái đoàn là Cha Antôn, đã tiến về nhà thờ Phú Bình để chào đón phái đoàn Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu và tham dự thánh lễ.

Phái đoàn giáo xứ đang tiến vào nhà thờ

Cha Antôn đang tiến vào nhà thờ

Cha Antôn chụp hình lưu niệm với Ban hội đồng

Các em huynh trưởng  chào mừng các Đức Giám Mục Á Châu

Quý Đức  Giám Mục và quý linh mục thưởng lãm múa trống

Đội trống do quý sơ Dòng Mân Côi thực hiện

Cha Antôn Mai Đức Huy và Quý Cha trong hạt đang tiến lên cung Thánh

Đức Giám Mục Giuse Trần Xuân Tiếu đang tiến lên cung Thánh

GM. Giuse Trần Xuân Tiếu – Giám mục Long Xuyên.

TGM. Hyginus Kim Hee-joong – Tổng giám mục Gwangju, Hàn quốc.

TGM. Prakash Mallavaratu – Tổng giám mục Visakkhapatnam, Ấn Độ.

GM. Thomas Elavanal, MCBS – Giám mục Kalyan, Ấn Độ, Nghi lễ Syro-Malabar.

GM. Victor Gnanapragasam, OMI – Giám quản tông tòa Quette, PCBC.

GM. Vianney Fernando –

LM. Lawrence Pinto – Văn phòng LHĐGMAC về Giáo Sĩ.

LM. Patrick Gomes – Văn phòng LHĐGMAC về Giáo Dân và Gia Đình.

Cha hạt trưởng cùng đồng tế với các Đức Giám Mục

Quý Cha hạt Phú Thọ cùng đồng tế

Các Bà Mẹ công giáo Phú Hòa tham dự thánh lễ

Ban thường vụ giáo xứ Phú Hòa tham dự thánh lễ

Đại diện các hội đoàn trong xứ Phú Hòa

Cộng đoàn giáo dân Phú Hòa cùng tham dự thánh lễ

Giáo dân trong hạt Phú Thọ tham dự khá đông

Trong nhà thờ gần như không còn khoảng trống

Đội múa quạt của giáo xứ Phú Bình

Giám mục và linh mục chụp hình lưu niệm

Ca đoàn chụp hình lưu niệm với các Đức Giám Mục và quý linh mục.

Quý vị xem thêm hình ảnh xin nhấm vào đây

MVTT Phú Hòa