PHÉP LẠ

PHÉP LẠ

Suy Tư - Aug 23/08/2014

Trong xứ bạn, người ta bảo phép lạ là khi Thượng Đế làm theo ý muốn của một người. Còn trong xứ chúng tôi, người ta bảo phép lạ là khi một người thực thi Thánh Ý Thượng Đế!”

Một người đã băng ngàn lội suối để kiểm chứng cho rõ thực hư về danh tiếng đồn đãi của Minh Sư.

Ông ta hỏi một đệ tử: "Minh Sư của anh đã làm được những phép lạ nào?"

"Này ông bạn, có những phép lạ khác nhau.

Trong xứ bạn, người ta bảo phép lạ là khi Thượng Đế làm theo ý muốn của một người.

Còn trong xứ chúng tôi, người ta bảo phép lạ là khi một người thực thi Thánh Ý Thượng Đế!"

 

Lời bàn:

 

Ai bị bệnh , đặc biệt là bệnh “bác sĩ chê” rồi xin khấn khắp nới.

May sao khỏi bệnh. Thế là thiên hạ đồn ầm lên: Phép lạ!!!

Về thân xác đúng là phép lạ…

nhưng về TÂM LINH …thì…người khỏi bệnh vẫn tiếp tục ngủ vùi như xưa…

chẳng có một phép lạ nào xảy ra..

Rồi một ngày nào đó…anh ta chết đi…chết trong tình trạng NGỦ MÊ!!!

 

Trong mẩu chuyện này: Phép lạ chính là

–  Cởi bỏ con người cũ…mặc con người mới theo hình ảnh của Thiên Chúa.

–  Đừng theo ý con – cái tôi – Thượng Đế làm theo ý muốn của một người.

Nhưng theo ý Cha mà thôi – thực thi Thánh Ý Thượng Đế.

 

 

TRƯỞNG THÀNH

 

Một đệ tử suốt ngày cầu nguyện, Minh Sư bảo:

"Chừng nào con mới thôi nương tựa vào Thượng Đế và đứng vững trên đôi chân của con?”

Đệ tử sửng sốt:

"Nhưng chính thầy là người đã dạy chúng con nhìn lên Thượng Đế như một người Cha mà!”

“Chừng nào con mới hiểu được rằng người cha không phải là một kẻ để con có thể nương tựa

mà là một kẻ giúp con vứt bỏ cái khuynh hướng tựa nương .”

 

Lời bàn

Nếu Thầy Giêsu cứ ở thế gian mãi mãi..

Chắc chắn cac môn đệ vẫn cứ u mê…vì dựa hơi Thầy, ỷ lại vào Thầy.

Các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều :

lòng trí các ông còn ngu muội ! (Mac 6:52)  

 

Chỉ sau khi Thầy Giêsu về trời, các ông mới suy đi nghĩ lại lời của Thầy

và tập đứng trên đôi chân của mình..như người trưởng thành.

 

–  Gioan – môn đệ trẻ nhất đã khám phá ánh sáng tuyệt vời qua cảm nghiệm:

Chúng ta sẽ nên giống như Người,
vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy (1Ga 3:2)

 

–  Phêrô, một ông lão đánh cá thất học đã từng chia sẻ:

Thiên Chúa đã ban tặng chúng ta những gì

rất quý báu và trọng đại Người đã hứa,

để nhờ đó, anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa, (2Pr 1:4)