Phim về nghi thức Tẩn liệm Đức cố TGM Phaolô

Phim về nghi thức Tẩn liệm Đức cố TGM Phaolô

Tin Giáo Hội Việt Nam - Mar 13/03/2018

Phim về nghi thức Tẩn liệm Đức cố TGM Phaolô được các linh mục đang du học ở Rôma quay và gởi về cho Ban Truyền Thông TGP Sài Gòn.

Theo: TGPSaigon.net