Phong chức Phó tế và Linh mục

Phong chức Phó tế và Linh mục

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Dưới đây là Thông báo của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh về việc phong chức Phó tế vào ngày 31.5.2013 và phong chức Linh mục vào ngày 1.6.2013.

Dưới đây là Thông báo của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh về việc phong chức Phó tế vào ngày 31.5.2013 và phong chức Linh mục vào ngày 1.6.2013.

 

 

Tòa Tổng Giám mục TP.HCM

Nguồn: tgpsaigon.net