Phú Hòa 60 Hiện Diện và Phát Triển

Phú Hòa 60 Hiện Diện và Phát Triển

Tin Giáo Xứ - May 02/05/2019

Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế, vào lúc 17g00 Thứ Tư ngày 1 tháng 5 năm 2019, tại thánh đường Phú Hòa.

🔴Bổn mạng Giáo xứ Phù Hòa, bổn mạng Hội đồng mục vụ
🎈Kỷ niệm 60 năm thành lập họ đạo Phú Hòa
🎈Kỷ niệm 47 năm linh mục cha sở Antôn