Phúc trình về Giờ Chầu Thánh Thể Năm Đức Tin 2.6.2013

Phúc trình về Giờ Chầu Thánh Thể Năm Đức Tin 2.6.2013

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Theo chỉ định của Đức Hồng y Tổng Giám mục TGP.TPHCM (ĐHY), Ban Mục vụ Truyền Thông TGP có bổn phận thu thập các tư liệu về việc cử hành Giờ Chầu Thánh Thể Năm Đức Tin tại TGP và làm phúc trình cho ĐHY gửi về Tòa Thánh.

Theo chỉ định của  Đức Hồng y Tổng Giám mục TGP.TPHCM (ĐHY), Ban Mục vụ Truyền Thông TGP có bổn phận thu thập các tư liệu về việc cử hành Giờ Chầu Thánh Thể Năm Đức Tin tại TGP và làm phúc trình cho ĐHY gửi về Tòa Thánh.

Vì thế, các Trưởng Nhóm MVTT của các giáo hạt vui lòng phân công cho các thành viên MVTT đến các nhà thờ giáo xứ trong giáo hạt để viết tin/ chụp hình/ quay phim/ thâu âm giờ Chầu Thánh Thể toàn cầu (22g Chúa nhật 2.6.2013).

Nên liên hệ trước với các linh mục chính xứ để trình với các ngài cho các thành viên MVTT (hoặc một vài người trong giáo xứ) thực hiện các việc này theo yêu cầu của ĐHY.

Vào thứ hai 3.6.2013, các Trưởng Nhóm hạt thâu tất cả các bài viết, hình ảnh hoặc video/ audio clip lại để làm thành đĩa tài liệu cho giáo hạt của mình. Ban Mục vụ Truyền Thông TGP sẽ thu thập các tư liệu này, đúc kết lại và gửi cho ĐHY.

Ban Mục vụ Truyền Thông TGP.TPHCM