PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH

PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2018

Tuần thánh được các giáo phụ gọi là tuần trọng nhất trong Năm phụng vụ, tuần Mẹ của các tuần lễ. Trong Tuần thánh Giáo Hội cử hành các mầu nhiệm cứu chuộc đã được Chúa Kitô hoàn tất trong những ngày cuối đời dương thế của Ngài. Vì thế Nghi thức Tuần thánh phải được cử hành một cách long trọng và trang nghiêm.

I. CHÚA NHẬT LỄ LÁ    

Chúa nhật Lễ Lá được cử hành để tưởng nhớ việc Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem một cách trọng thể như vị Cứu thế,  và để khai mạc việc tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Kitô.

1. Nghi thức làm phép lá và rước kiệu trọng thể vào nhà thờ.

Nghi thức này có mục đích tưởng nhớ biến cố Chúa Giêsu Kitô cứu thế vào thành Giêrusalem cách trọng thể. Linh mục mặc phẩm phục đỏ tượng trưng cho cuộc vinh thắng của Chúa Giêsu Vua cứu thế.  

2. Thánh lễ và việc đọc bài thương khó của Chúa Kitô.

Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay cũng còn được gọi là Chúa Nhật Thương Khó. nói về cuộc từ bỏ của Con Thiên Chúa làm người, hạ mình cho đến chết và chết trên thập giá.

II. THỨ HAI, THỨ BA VÀ THỨ TƯ  TUẦN THÁNH

Giáo Hội tiếp tục suy niệm về cuộc tử nạn của Chúa Kitô, với các bài Sách Thánh về cuộc tử nạn này.

III. THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Ngày Thứ Năm Tuần Thánh gồm hai thánh lễ : Lễ Dầu và Lễ Tiệc Ly.

1. Lễ Dầu

Tại nhà thờ chính tòa, Đức Giám mục và các linh mục trong giáo phận đồng tế, với sự tham dự đông đảo của giáo dân của giáo phận, và trong thánh lễ này Đức Giám mục làm phép Dầu bệnh nhân; dầu dự tòng và thánh hiến dầu thánh.

 2. Lễ tưởng niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu

Với thánh lễ tưởng niệm bữa tiệc ly này, Giáo Hội bắt đầu Tam Nhật thánh.

Trong thánh lễ này Giáo Hội tưởng niệm ba sự việc sau đây :

– lập phép thánh thể

– lập chức linh mục

– ban giới răn mới.

Sau thánh lễ có việc kiệu Thánh Thể sang một nhà tạm để chầu thánh thể.

Phiên Chầu Thánh Thể

–        19h – 20h: HĐ Đaminh – Huynh Trưởng TNTT

–        20h – 21h : CBM công giáo – Giáo Khu 1 – Giáo Khu 4

–        21h -22h: Giáo Khu 2 – Giáo Khu 5 – Legio- CĐ Cecilia

–        22h – 23h: Giáo Khu 3 – Giáo Khu 6 – GĐPTTT- CĐ Gioan

–        23h -23h45: Toàn thể HĐMV giáo xứ

IV. THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Trong Lễ nghi hôm nay Giáo Hội tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Kitô, Chiên Thiên Chúa hiến tế trên thập giá vì nhân loại, qua việc đọc Lời Chúa và tôn vinh thánh giá.

Lễ nghi hôm nay gồm các phần sau đây :

1. Đọc lời Chúa :

2. Lời nguyện chung trọng thể :

3. Suy tôn thánh giá

4. Rước lễ với Mình thánh đã được truyền ngày thứ năm hôm trước.

V. THỨ BẢY TUẦN THÁNH

Trong ngày hôm nay Giáo Hội còn thinh lặng ở bên mộ Chúa để cùng tưởng niệm Chúa chôn trong mồ, đồng thời trong đêm canh thức, Giáo Hội đợi chờ vị Phu quân của mình là Chúa Kitô sống lại.

NGHI THỨC VỌNG VUỢT QUA

Qua nghi thức Vọng Vượt qua, Giáo Hội canh thức chờ Chúa Kitô sống lại.

1. Làm phép Lửa mới và Công bố Tin mừng Phục sinh

2. Đọc Lời Chúa

3. Phụng vụ cử hành các bí tích Khai tâm kitô giáo, hoặc rửa tội

4. Phụng vụ Thánh Thể

 Sau những tuần ăn chay, hãm mình, cầu nguyện, thực hành việc lành bác ái, bây giờ tới lúc Giáo Hội cùng con cái vui mừng cử hành cuộc Phục sinh của Chúa Kitô.

Niềm hân hoan phục sinh còn được cử hành trong Ngày Đại lễ Phục sinh và trong cả Mùa Phục sinh, cho đến lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống, tất cả được coi như là một đại lễ phục sinh. Alleluia !