Quý cha hạt Phú Thọ họp và tĩnh tâm tại nhà thờ Phú Hòa

Quý cha hạt Phú Thọ họp và tĩnh tâm tại nhà thờ Phú Hòa

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Quý cha hạt Phú thọ họp và tịnh tâm tại giáo xứ Phú Hòa.

Quý Cha hạt Phú Thọ, đến thăm Đức Hồng Y Gioan B.t Phạm Minh Mẫn tại TTMV TGP Sài Gòn.

Một số hình ảnh quý Cha  hạt Phú Thọ họp và tĩnh  tâm 10-2013, tại giáo xứ Phú Hòa.

Hình: Giuse Trần Minh Quyết