QUÝ CHA HẠT PHÚ THỌ TĨNH TÂM TẠI GX TÂN PHƯỚC THÁNG 12/2013

QUÝ CHA HẠT PHÚ THỌ TĨNH TÂM TẠI GX TÂN PHƯỚC THÁNG 12/2013

Tin Giáo Hội Việt Nam - Mar 24/03/2014

Một số hình ảnh quý Cha hạt Phú Thọ, tĩnh tâm tháng 12-2013 tại giáo xứ Tân Phước.

Một số hình ảnh quý Cha hạt Phú Thọ, tĩnh tâm tháng 12-2013 tại giáo xứ Tân Phước.

Ảnh: Cha Giuse Vũ Minh Danh