Quý cha hạt Phú Thọ tĩnh tâm tại Nhà thờ Phú Hoà

Quý cha hạt Phú Thọ tĩnh tâm tại Nhà thờ Phú Hoà

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Vào ngày 1-10-2013 quý Cha hạt Phú Thọ họp và tĩnh tâm tại giáo xứ Phú Hòa

Thông báo

Theo lịch mục vụ, hàng tháng qúy Cha hạt Phú Thọ họp và tĩnh tâm.

Vào ngày thứ Ba ngày 1-10-2013, giáo xứ Phú Hòa hân hoan chào đón quý Cha về họp và tĩnh tâm.

Xin cộng đoàn dân Chúa, thêm lời cầu nguyện để quý Cha luôn tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa, và hồn an, xác mạnh. Để tiếp tục dẫn dắt đoàn chiên trong hạt Phú Thọ.