Quý chức thi công bàn học cho các em thiếu nhi

Quý chức thi công bàn học cho các em thiếu nhi

Tin Giáo Xứ - Sep 09/09/2015

Vào lúc 7:30 sáng thứ tư ngày 9-9-2015 tại sân nhà thờ Phú Hòa, dưới sự chỉ dẫn của cha xứ, quý chức đã tự thiết kế và thi công đóng bổ xung những bàn học mới cho các em thiếu nhi để học giáo lý.

Mong muốn của Cha xứ cũng như quý HĐMVGx tạo điều kiện tốt nhất có thể, để các em thiếu nhi học giáo lý, để củng cố Đức Tin, và trở thành người giáo dân tốt, công dân hữu ích cho xã hội.

Như lời cha xứ nói : “Học nhiều bằng mà không có đạo đức thì cũng vô dụng” do vậy chữ tâm sẽ gắn liền với chúng ta đến hết cuộc đời, dù làm việc hay học hành nếu có Tâm thì sẽ thành công mãi mãi.

Peter ThucDo