QUY LUẬT PHỤNG VỤ VỀ MÙA CHAY

QUY LUẬT PHỤNG VỤ VỀ MÙA CHAY

Cẩm Nang Các Nghi Thức - Mar 24/03/2014

Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo

“Những quy luật tổng quát về Năm Phụng vụ và Niên lịch” trình bày về ý nghĩa Mùa Chay Thánh như sau :

 

(trích “Những quy luật tổng quát về Năm Phụng vụ và Niên lịch, trong Sách lễ Rôma, ấn bản mẫu thứ hai, năm 1992).

 

27. Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo ; còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm Bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối.

28. Mùa Chay bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro và kết thúc ngay trước Thánh Lễ Tiệc Ly. Không đọc Alleluia từ đầu Mùa Chay cho tới lễ Canh Thức Vượt Qua.

29. Ngày Thư Tư đầu Mùa Chay có xức tro ; ngày đó khắp nơi ăn chay.

30. Các Chúa Nhật Mùa này gọi là Chúa Nhật I, II, III, IV, V Mùa Chay. Chúa Nhật thứ sáu, bắt đầu Tuần Thánh, gọi là Chúa Nhật Lễ Lá tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa.

31. Tuần Thánh nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Kitô từ lúc Người vào thành Giêrusalem vơi tư cách là Đấng Messia. Sáng Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Giám Mục đồng tế với linh mục đoàn, làm phép dầu thánh và cung hiến dầu thánh.