SINH HOẠT HẠT PHÚ THỌ THÁNG 4/2013

SINH HOẠT HẠT PHÚ THỌ THÁNG 4/2013

Tin Giáo Hội Việt Nam - Mar 24/03/2014

Lịch sinh họat giáo hạt Phú Thọ

–    Thứ ba 2/4 : Kỷ niệm 15 năm Đức Hồng Y G.B. trấn nhậm Tổng Giáo Phận Sàigòn (1998).
                           Khai mạc Hội nghị HĐGM/VM tại Trung Tâm Hành Hương Bãi Dâu – kết thúc chiều thứ năm 4/4.
–    Thứ sáu 5/4 : 6g00 sáng tại Đại Chủng Viện Xuân Lộc cử hành lễ tấn phong Tân Giám Mục Giuse Đinh Đức Đạo.
–    Chúa Nhật 7/4 : về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.
–    Thứ hai 8/4 : Lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ : Đại Hội Acies của Legio Mariae hạt Phú Thọ
                            16:30 : Curia Phú Thọ 2 tại Nt. Đồng Tiến.
                            17:15 : Curia Phú Thọ 1 tại Nt. Tân Trang.
–    Thứ ba 9/4  : 17:30 : Curia Phú Thọ 3 mừng lễ tại Nt. Phú Hoà.     
–    Thứ năm 11/4: 14:30 : Các Bà Mẹ hạt Phú Thọ hành hương tại Nt. Gia Định
–    Thứ hai 15/4 : . Mừng Sinh Nhật 69 của cha Trần Văn Hoà (1944).
                        . Mừng 38 năm LM của cha Trịnh Tín Ý (1975).
–    Thứ tư 17/4 : Mừng 3 năm cung hiến Nt. Phú Bình.
–    Chúa Nhật 21/4 : Ngày cầu cho Ơn thiên triệu Linh mục và Tu sĩ.
                                  Các giáo xứ đóng góp cho Quỹ Ơn Gọi của Tổng Giáo Phận.
–    Thứ ba 23/4 : SN thứ 57 của cha Vũ Mạnh Hùng (1956).
–    Chúa Nhật 28/4 : Mừng 41 năm LM của cha Hoàng Ngọc Bao (1972).
                                   Giỗ 9 năm cha Phêrô Trịnh Việt Yên (+ 2004).
–    Thứ hai 29/4 : Mừng 48 năm LM  của cha Đào Xuân Thanh (1965).
                              Mừng 43 năm LM  của cha Nguyễn Văn Trọng (1970).
                              Mừng 41 năm LM  của cha Mai Đức Huy (1972).