SỐNG CÔNG CHÍNH HƠN

SỐNG CÔNG CHÍNH HƠN

SUY NIỆM - Feb 22/02/2018

Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

Ed 18:21-28; Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8; Mt 5:20-26

Công chính là đức tính rất cần thiết của con người nói chung. Nhưng đối với người tín hữu thì sự công chính này còn cần hơn gấp bội, và đức công chính phải trọn hảo hơn nữa, vì nó được xây trên nần tảng tình yêu và phát xuất từ chính tình yêu. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ một lý tưởng sống mới, đó là phải công chính hơn những người biệt phái: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không ăn ở  công chính hơn các Kinh sư và người Pharisiêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời" (Mt 5, 20).

Ăn ở công chính như kinh sư và Pharisêu đã là một điều khó, Chúa còn đòi hỏi chúng ta phải sống cao hơn nữa. Vì luật của Chúa là luật yêu thương, vượt xa mọi điều kiện “nếu – thì”. Chỉ cần chửi người anh em thì đã đáng bị hỏa ngục thiêu đốt. Khi ta xúc phạm đến người khác là xúc phạm đến chính Chúa, vì tha nhân là hình ảnh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu còn nhấn mạnh: khi anh em đi dâng lễ mà sực nhớ mình có điều bất hòa với anh em mình, hãy để của lễ ấy và đi làm hòa trước rồi mới đến dâng của lễ.

Vì Chúa không thích lễ vật chiên bò, bánh kẹo nhưng Ngài yêu thích tâm hồn đơn sơ, thanh sạch. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền kết tội con người, còn chúng ta là phàm nhân đầy bất toàn yếu đuối. Chúa còn dạy chúng ta phải tha thứ không chỉ 7 lần mà là tha mãi mãi, tha không giới hạn. Tha thứ không hề làm cho chúng ta thấp hèn, nhu nhược nhưng làm tăng phẩm giá con người và ta trở nên giống Chúa hơn. Trên thập giá, Chúa đã tha thứ cho anh trộm lành và những người đánh đập hành hạ Ngài.

Sự công chính mà Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ của Người, đó là sự công chính phát xuất từ chính tình yêu chân thật không pha vụ lợi, qua đó Người kiện toàn lại lề luật và đề ra một lý tưởng sống mới cho người môn đệ đó là Luật yêu Thương. Vì quả thực, Người  đến trần gian là để kiện toàn lề luật:"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn" (Mt 5, 17).

Đây cũng là thái độ của những Kinh sư và Pharisiêu mà Chúa Giêsu nhắc đến trong Tin mừng hôm nay. Họ tuân giữ luật cách chặt chẽ và tỉ mỉ, xem mình công chính hơn những người khác. Giữ luật như thế chưa phải là phong cách của công dân nước Trời. Chúa Giêsu dạy lề luật quan trọng nhất mà con người cần phải tuân giữ đó là luật tình yêu. Do đó, người môn đệ của Chúa không giữ luật vụ hình thức, nhưng trong tình yêu, quảng đại và hiến thân. Chúa đã đưa lề luật trở về với đúng chức năng của nó và mời gọi ta hãy sống một đời sống mới trong tình yêu.

Vì vậy, người môn đệ được Chúa mời gọi phải sống công chính hơn những người biệt phái. Người biệt phái giữ luật rất chu đáo và tỉ mỉ và không bỏ sót một điều luật nào trong các khoản luật đã được đề ra, nhưng đáng tiếc là họ giữ luật một cách máy móc và hình thức, giữ luật chỉ vì luật mà không đi vào chiều kích nội tâm.

Chúa Giêsu biết rõ cách sống và giữ luật của họ. Chính vì thế, Ngài căn dặn các môn đệ của Ngài giữ các lề luật với tâm tình yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người khác như chính mình. Luật yêu thương mà Chúa Giêsu truyền dạy cần thực hiện cách cụ thể là sống hòa thuận và biết tha thứ: "Vậy, nếu khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh em, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình" (Mt 5, 23 – 24).

Lễ vật cao quý và đẹp lòng Thiên Chúa nhất, đó là cuộc sống đong đầy tình yêu, vì thế để có của lễ đẹp lòng Thiên Chúa thì chúng ta phải sống chan hòa tình yêu thương với anh em mình, yêu thương phải phát xuất từ chính trong tâm của mình, không hời hợt bên ngoài, hay ở đầu môi chót lưỡi.

Cổ nhân có dạy “Một sự nhịn là chín sự lành”. Tha thứ, nhịn nhục không phải là quên đi lỗi lầm của người khác, nhưng là đón nhận họ với tất cả sự cảm thông.Tha thứ cho người để ta cũng được người thứ tha. Mặt khác tha thứ còn là kết quả của yêu thương.

Một khi ta yêu thương ai, thì dù lỗi của người ấy có to bằng trời ta cũng sẵn sàng bỏ qua. Khi tình yêu thương vắng mặt, dù chỉ một lỗi cỏn con nhỏ như cái móng tay, ta cũng xé ra to như con bò. Vì vậy để dễ dàng hòa giải tha thứ lỗi lầm cho nhau, chúng ta hãy tập sống đức yêu thương. Đó là nhân đức nền tảng của mọi nhân đức, đó là điều răn quan trọng nhất mà Chúa đòi hỏi nơi chúng ta.

"Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người, ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa" (Mt 5, 21). "Chớ giết người" đó là một điều luật đã có từ thời Cựu ước và đến thời Tân ước Chúa Giêsu đã kiện toàn luật này một cách trọn hảo hơn, không phải chúng ta chỉ lo tránh giết người, mà còn phải sống với mọi người trong bầu khí chan hòa tình yêu thương, và phải tránh không phẫn nộ, không chửi mắng người anh em, và trong tư tưởng không có ác ý hại người, không có ý dèm pha chỉ trích, không loại trừ người anh em khi người anh em có tội. Chúa Giêsu cấm ngay từ trong trứng nước, ngay từ trong tư tưởng của người môn đệ Chúa, phải giữ trọn lề luật với tâm tình yêu thương, thương người như chính bản thân mình.

Sống đạo là sống trong tình yêu. Chính tình yêu sẽ giúp ta chu toàn lề luật cách trọn hảo. Ước chi hằng ngày, hàng tuần ta đến nhà thờ tham dự thánh lễ với tất cả tình yêu và ý thức, nhờ đó, ta mang tình yêu Thiên Chúa vào cuộc sống hằng ngày qua từng ánh mắt, nụ cười và cách đối xử với người khác.

Tuệ Mẫn