Sự Thật

Sự Thật

Chuyện Phiếm Đạo Đời - Mar 24/03/2014

Người vẫn nói hợp lý, hợp tình Lý là sự thật chẳng thể mãi nín thinh

Có những trị giá vô giá trị
Gọi khởi hành nhưng chẳng ra đi
Nhân danh bác ái lại bất chấp công lý
Lời cao sâu mà thật sự chẳng có gì!

Người vẫn nói hợp lý, hợp tình
Lý là sự thật chẳng thể mãi nín thinh
Sự thật là lẽ thật không lừa phỉnh
Như chẳng thể pha ánh sáng với u minh

Chỉ hợp tình khi có sự hợp lý
Chỉ hợp lý khi có sự hợp ý
Chỉ hợp ý khi cùng chung giá trị
Chỉ giá trị khi tường tận sự thật là gì

Sự thật luôn khắc khoải những lòng ngay
Sự thật như ánh sáng chỉ muốn phơi bày
Con người ai cũng có quyền được thấy
Chẳng dành riêng cho kẻ đang có quyền múa may

Khi con người im hơi lặng tiếng
Không có nghĩa rằng sự thật đang ngủ yên
Khi sự thật bị thế gian bịt miệng
Sự thật réo gào cách mạng sẽ bùng lên.

Lykhách