THA TỘI

THA TỘI

Thơ công giáo - Dec 11/12/2017

THỨ HAI, TUẦN 2 VỌNG

(Is 35, 1-10; Lc 5, 17-26).

THA TỘI

Tin mừng loan báo toàn dân,

Lắng tai nghe giảng, canh tân tâm hồn.

Truyền rao chân lý, tiếng đồn vang xa.

Nhiều người Biệt Phái chạm va,

Ghen tương bắt bẻ, sao tha tội tình.

Chữa người bất toại bẩm sinh,

Cả hồn lẫn xác, sạch tinh đổi đời.

Chúa rằng tha tội cho ngươi,

Tự mình vác chõng, vui cười tạ ơn.

Mấy thầy Luật Sĩ dỗi hờn,

Ông này phạm thượng, ai hơn Chúa Trời.

Chúa rằng quyền phép bởi trời,

Có quyền tha tội, tuyệt vời biết bao.

Ngợi khen Thiên Chúa trên cao,

Ban ơn giáng phúc, xiết bao lạ lùng.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Bài viết cũ hơn
07:40 04/10/2020
06:33 12/12/2017
20:31 14/08/2017
20:28 14/08/2017
10:21 01/12/2016