THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.

Thánh Tâm Chúa Giêsu - Mar 24/03/2014

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi chết, nhưng được sống muôn đời.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi chết, nhưng được sống muôn đời.

Con Thiên Chúa tức Ngôi Lời Thiên Chúa, cũng là Thiên Chúa vô hình như Ngài. Nhưng Ngôi Lời đã mặc nhân tính để sinh ra làm Con Người ở trần gian để giải thoát nhân loại khỏi vương quốc satan và dùng lời nói việc làm quy tụ muôn dân về cùng một Thiên Chúa.

Sau khi hoàn thành sứ mạng, Chúa Giêsu đã về cùng Thiên Chúa Cha.

Nhưng Chúa đã để lại cho ta Hội Thánh, Lời Chúa và Nhiệm tích Thánh Thể.

Hội Thánh luôn luôn dùng Lời Chúa để giáo hóa ta và mời gọi ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để chính ta được tiếp xúc trực tiếp với Ðấng giải thoát, giúp ta hiểu và can đảm sống Lời Chúa.

Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là cơ hội cho ta tiếp xúc nhiều hơn với Lời Chúa và thân mật sống với Thánh Thể Chúa để ta hiểu tình Chúa yêu ta cao sâu, mênh mông thế nào hầu đáp lại tình Chúa yêu ta.

Nghe Lời Chúa, đáp lại Lời Chúa là có đi có lại để toại tình Chúa thương ta.

 * Ðề nghị: sau suy niệm mỗi ngày, nếu có thể nên lần hạt một chục (đọc thêm một vài kinh về Thánh Tâm, tùy ý).

 CÁC ÐOẢN CA ÐỂ CHỌN.

1.Trái Tim Người đầy lửa mến triền miên. Sưởi lòng lạnh giá trong tình thương vô biên. Trái Tim Người là mạch suối yêu mến. Tắm mát tâm hồn ai trĩu nặng truân chuyên.

2. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, là vua cai trị mọi loài. Xin Thánh Tâm Chúa làm vua cai trị lòng con suốt đời.

3. Dừng lại đây bên Trái Tim dịu hiền Chúa, lòng khô héo bừng cháy lên yêu đương. Ðời yên vui tâm trí con mong về Chúa. Không biên giới mối tình Chúa mến thương.

4. Giêsu chúng con tới đây sấp mình, chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Ðoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh, Chúa ơi hãy ban xuống cho Việt Nam an lành.

5. Thánh Tâm Giêsu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh Tâm Giêsu làm Vua đất Việt muôn đời.

6. Trái Tim Cha yêu dấu phàm nhân, mà chúng luôn bạc nghĩa vong ân. Hỡi chúng con hỡi người tri âm, nào hãy an ủi Cha đôi phần.

7. Vâng, vâng, lòng Cha, hiu hắt vì yêu chúng con. Vâng, vâng, lạy Cha chúng con yêu Cha hết lòng. Chúng con hy sinh đời sống, đền xong những nỗi bạc vong.

 KINH ÐỀN TẠ

Lạy Ðức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi. Nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa hết lòng thờ phượng cung kính, cho được đền vì những sự vô ơn bất nghĩa khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục Trái Tim Chúa hay thương dường ấy.

Song le chúng con nhớ lại, xưa nay, chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót tha thứ. Chúng con sẵn lòng đền tội chúng con cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là đấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu phép rửa tội, mà rẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy, lại dốc lòng đền riêng những tội này: như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn có lòng thanh sạch mất lòng khiết tịnh, tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh, những lời sỉ nhục sỉ báng đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy, những điều ơ hờ khinh dể cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép bí tích yêu mến. Sau hết, chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy.

Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy, ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Ðức Chúa Cha trên cây Thánh giá, mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày, lại xin dâng công nghiệp Ðức Mẹ đồng trinh và các thánh cùng các kẻ lành cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa, từ này về sau nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng, ăn ở thanh sạch, giữ luật Phúc âm cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người. Cho được bù lại những tội chúng con cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy. Lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa.

Lạy Ðức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng con cậy vì lời Ðức Nữ đồng trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu bầu, xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ giữ lòng trung tín lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời, cho ngày sau chúng con hết thảy về quê thật là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

 KINH DÂNG MÌNH CHO THÁNH TÂM

Con kính lạy Trái tim cực trọng Ðức Chúa Giêsu , đã tỏ ra lòng thương xót yêu dấu chúng con dường ấy, vì đã lo buồn đau đớn, mồ hôi máu chảy ra vì tội thiên hạ, lại trối để Mình cùng Máu Thánh nuôi lấy chúng con, tóm lại mọi ơn trọng xưa nay kể chẳng xiết. Thương ôi, có nhiều kẻ chẳng nhớ đến ơn trọng ấy, lại cả lòng bất nhân ngỗ nghịch cùng làm nhiều sự vô phép mất lòng Chúa con, thì lòng con thảm thiết đau đớn lắm. Từ này về sau, con quyết chí dốc lòng ở siêng năng thờ phượng kính mến Trái Tim Ðức Chúa Giêsu hết lòng hết sức, cho được đền vì những sự bất nghĩa ấy, là khi con kính thờ chẳng nên, cùng khi con chịu lễ chẳng đáng. Vậy bây giờ con kính lạy ngợi khen phép cực trong Mình Thánh Máu Thánh, cùng kính lạy Trái Tim Ðức Chúa Giêsu ngự trong ấy. Amen.

 KINH DÂNG GIA ÐÌNH.

Lạy Chúa Cứu Thế rất dịu dàng từ hậu, chúng con khiêm nhường quỳ dâng gia đình chúng con cho Rất Thánh Trái Tim Chúa. Xin Chúa hãy làm vua chúng con, chúng con hoàn toàn tin cậy Chúa.

Chớ gì tinh thần của Chúa thấu nhập tư tưởng, sự ước ao, lời nói, việc làm của chúng con.

Xin Chúa chúc phúc cho các việc chúng con định làm. Xin Chúa chia phần vui khổ, sự vất và và làm ăn của chúng con.

Xin ban cho chúng con được ơn hiểu biết Chúa hơn, mến Chúa hơn, và làm tôi Chúa không hề bê trễ.

Chớ gì khắp tứ phương thiên hạ vang tiếng tung hô rằng: Hãy kính mến, hãy chúc tụng, hãy làm sáng danh Trái Tim hiển thắng  Ðức Chúa Giêsu mọi nơi mọi lúc. Amen.

 CHUỖI THƯƠNG XÓT.

– Ðọc 1 kinh: Lạy Cha, Kính Mừng, Tin Kính.

– Ðọc trước mỗi chục: Lạy Cha hằng có đời đời. Con xin dâng lên Cha, Mình, Máu, Linh hồn cùng Thiên tính của Con rất yêu dấu Cha, là Chúa Giêsu Kitô, để đền tội chúng con và tội mọi người.

– Ðọc 10 lần: Vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, xin thương xót chúng con và mọi người.

– Hết 50 lần, đọc 3 lần câu: Lạy Thiên Chúa, lạy Ðấng Toàn năng và Hằng sống, xin thương xót chúng con và mọi người.