Thánh Ca thường hát

Thánh Ca thường hát

THÁNH KINH - Mar 24/03/2014

Các bản Thánh Ca thường hát

I. Ca Nhập Lễ

MÙA VỌNG

1. NÀY DÂN SION của Nguyễn khắc Xuyên

ĐK. Này dân Sion, Chúa ngươi sắp tới. Ngươi hãy ra chào đón Chúa đến cứu dân Người.

1- Ai đã vào sa mạc xem ngàn lau phất phới? Ai đã lên đồi vắng xem bóng người xa hoa?

2- Quanh co uốn cho ngay, gồ ghề san cho phẳng, hố sâu lấp cho đầy, nơi cao phải bạt xuống.

2. TỪ TRẦN GIAN (NGUYỆN MÙA VỌNG) của Hoàng Vũ

ĐK. Từ trần gian con ngước trông lên Chúa ơi. Cầu xin hãy mưa Đấng Thiên Sai, Chúa ơi, nghe lời van thiết tha. Ngày và đêm con vẫn van xin Chúa thương. Người ban ơn cứu rỗi yêu đương bốn phương, cho đoàn con ngóng chờ.

1- Xa xôi cõi trần mong Chúa viếng thăm. Chúa là hừng đông phá tan mờ tối. Qua bao tháng ngày xin Chúa đoái thương. Xoá tội trần gian, xoá bao lỗi đời.

2- Xin mưa xuống trần gian Đấng Cứu Tinh, phá mọi nghịch mưu xấu xa tội lỗi. Xin ban xuống đời Con Chúa Chí Linh. Nối lại tình thương thế gian Nước Trời.

3. NGUYỆN TRỜI CAO của Trọng Linh, Hoàng Khánh

ÐK. Nguyện trời cao đổ xuống sương mai. Mây ơi mau hãy mưa vị Cứu tinh. Các tầng trời nói lên hiển vinh Chúa . Không trung cao chiếu kỳ công tay Người.

1. Chúa ơi, xin đừng chấp tội chúng con. Này đây Sion lạnh vắng, thành thánh điêu tàn. Yêrusalem hoang vu, nơi xưa cha ông chúng con sum họp ngợi khen Chúa. Giờ đây thành tiêu sơ.

2. Chúa ơi, xin đừng xét phạt thế gian. Ðoàn con ăn năn tự hối, nguyện Chúa thương tình. Xin thương tha muôn oan khiên, mau mau ban ngôi Cứu tinh trong tâm hồn khao khát, ngày đêm hằng van xin.

4. TRỜI CAO của Duy Tân

ĐK. Trời cao hãy đổ sương xuống. Và ngàn mây hãy mưa Đấng Chuộc Tội. Trời cao hãy đổ sương xuống. Và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu Đời.

1- Trong đêm u tối chúng con mong ngày mau tới. Như nai đang khát ước mong mau tìm thấy suối. Chúa ôi, dừng cơn giận Chúa lại thôi. Chúa ôi, đoàn con đã hối tội rồi.

2- Thương xem dân Chúa đớn đau mây sầu che tối. Luôn mong Chiên Thánh đến đây cải tạo thế giới. Cứu dân, đập tan xiềng xích tội nhơ. Chúa ôi, lòng nhân từ Chúa vô bờ.

MÙA GIÁNG SINH

5. CAO CUNG LÊN của Hoài Đức & Nguyễn khắc Xuyên

ĐK. Cao cung lên khúc nhạc Thiên Thần Chúa. Hòa trong làn gió, nhè nhẹ vấn vương. Ôi linh thiêng lắng nghe thoang thoảng cung đàn. Một đêm khuya vang vẳng trong tuyết sương. Đàn ơi, cứ rung những điệu réo rắt, hát khen Con Một Chúa Trời, rày sinh xuống cõi đời. Hỡi người dương thế, lặng nghe cung đàn. Mau tìm cho tới, thờ kính Vua giáng trần.

1- Thôi hỡi trần gian im tiếng đi mà cung kính. Chúa Con sinh ra trên nắm cỏ máng lừa. Tuy Chúa là Vua muôn nước suy phục tôn kính. Chúa bởi cõi trời sinh xuống trần đêm xưa.

6. CHÚA BỞI TRƠI (CHÚA SINH RA) của Hoài Đức

ĐK. Chúa bởi trời sinh xuống trần, đem ơn phúc cho nhân gian. Chúa bởi trời sinh xuống trần, ta cùng nhau hát vang. Hát vang lên, tiếng êm đềm, ngợi khen Chúa ta sinh ra. Hát vang lên tiếng êm đềm, ngợi khen lòng Cha chúng ta.

1- Lòng Cha thương trần gian tội lỗi nhiều mất phúc Thiên cung, Con Chúa mới ra đời. Lòng Cha thương trần gian tội lỗi nhiều mất phúc Thiên cung, Con Chúa mới ra đời.

2- Từ nay con thực tâm theo Chúa luôn lánh chước quỷ ma, cho đáng phúc Thiên đàng. Từ nay con thực tâm theo Chúa luôn, lánh chước quỉ ma, cho đáng phúc Thiên đàng.

7. ĐÊM ĐÔNG LẠNH LẼO (HANG BÊ LEM) của Hải Linh

ĐK. Đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bê Lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát Thiên Thần vang lừng. Đàn hát (réo rắt tiếng hát). Xướng ca (dư âm vang xa). Đây Chúa Thiên Tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi (hãy kíp bước tới). Đến xem (nơi hang Bê Lem). Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.

* Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than.

1- Nơi hang Bê Lem Thiên Thần xướng ca. Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa.

2- Nơi hang Bê Lem ta quỳ thiết tha. Xin Chúa nhân hiền xuống ơn chan hòa.

8. ĐÊM THANH NGHE (TIẾNG HÁT THIÊN THẦN) của Hoàng Diệp

1- Đêm thanh nghe tiếng hát của Thiên Thần, chung nhau đàn ca thánh thót hỉ hoan. Trên thiên cung vang xuống cõi dương trần, ngâm nga hòa câu kính chúc hiển vang.

ĐK. Glo-ri-a in ex-cel-sis De-o. Glo-ri-a in ex-cel-sis Deo.

2- Đem tin vui Con Chúa đã ra đời, sinh nơi lều tranh nên Đấng cứu dân. Khuyên nhân gian cảm mến mãi ơn Người, chung nhau hòa ca những khúc ái ân.

9. ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG. Lời Việt của Hùng Lân

1- Đêm Thánh vô cùng. Giây phút tưng bừng. Đất với trời. Se chữ đồng. Đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ. Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa. Ơn châu báu vô bờ bến. Biết tìm kiến của chi đền…

2- Ôi Chúa Thiên đàng. Cảm mến cơ hàn. Nhấp chén phiền. Vương phong trần. Ôi Thiên Chúa thương người đến quên mình. Canh khuya giáng sinh trong chốn cơ hàn. Ơn châu báu vô bờ bến. Biết tìm kiến của chi đền…

MÙA CHAY

9. CHÚA NHÂN TỪ (XIN THƯƠNG XÓT) của Kim Long.

ĐK. Chúa nhân từ, xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. An năn kêu van, lạy Chúa xin dủ thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.

1- Lạy Chúa xin thương con, theo lượng từ bi Chúa. Chúa ôi xin xóa tội con theo lòng lân tuất vô bờ.

2- Rửa con nên trinh trong, giũ sạch mọi gian ác. Cứu con qua ách tội khiên. Con thành tâm thú lỗi lầm.

10. LẠY CHÚA ĐOÁI THƯƠNG (GIỌT LỆ THỐNG HỐI)

ĐK. Lạy Chúa, đoái thương nghe tiếng con phàn nàn. Con hết lòng ăn năn, con sấp mình con xin hết lòng kêu van. Xin Chúa, giúp con đau đớn vì tội lỗi. Con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi.

1- Hỡi linh hồn xấu xa phạm tội nhiều. Chúa khoan dung chờ đợi mến yêu. Hãy thật lòng ăn năn chừa chớ liều. Gục đầu yên tựa bên lòng Chúa.

2- Cúi xin cùng Chúa khoan nhân vô cùng. Giúp con xưng chừa tội lỗi chung. Để con từ nay trung thành đến cùng. Trên đường đưa lên hưởng mặt Chúa.

11. NGUYỆN CHÚA CHÍ ÁI

ĐK. Nguyện Chúa Chí ái, hãy lắng nghe lời chúng con. Rủ tình thương xem, vì chúng con phạm đến Người.

1- Dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn chúng con hướng lên Người. Lạy Chúa Trời vinh quang, nguyện thương đến lời van nài.

2- Người chính đường sinh phúc. Là cánh tay Chúa uy quyền. Chìa khóa trời cao quang. Nguyện thương xóa sạch lỗi lầm.

12. GẦN BÊN NHAN CHÚA của Kim Long & Hoàng Khánh

ĐK. Quì bên cung thánh (hoặc: Gần bên nhan Chúa), đoàn con thiết tha kêu cầu khấn. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng, tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ, cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

1- Lệ sầu rưng rưng, ngước nhìn lên Cha, tiếng lòng thao thức. Chúa ơi dủ thương, đừng minh xét bao tội tình.

2- Một chiều xưa kia, khắp đồi Can-vê, máu hồng chan chứa. Thế nhân tội nhơ được ân xá trong tình Cha.

13. LÒNG CON ĐAU ĐỚN

ĐK. Lòng con đau đớn thiết tha khấn xin cùng Chúa.
Cậy trông máu thánh Chúa thương xuống rửa hồn con.
Bao nhiêu năm qua lạc bước con mất tình Chúa.
Nhờ lòng lâm tuất Chúa thương thứ tha tội con.

TK. Ở Cha nhân từ, xin thương xem người tội lỗi, kêu khóc than van đêm ngày, hết lòng cậy trông.
Lòng Cha hay thương, nay con lo buồn thống hối. Chúa nhân từ thương xót con cùng.

MÙA PHỤC SINH

14. CHÚA NAY THỰC ĐÃ PHỤC SINH

ĐK. Chúa nay thực đã phục sinh. Alle-lu-ia, Al-le-lu-ia.

1. Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Và niềm vui tràn lan nơi nơi.

2. Ngài toàn thắng tội lỗi thế trần. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Và ngàn dân hưởng ơn cứu rỗi.

15. HÃY CHỖI DẬY

ĐK. Hãy chỗi dậy hỡi ai ngủ mê. Hãy chỗi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiếu ngời, ánh quang vinh trên đầu ngươi.

1. Đã bao năm qua, gian trần miệt mài sống trong vòng u tối. Giờ được Chúa dẫn vào nguồn sáng, ta hãy bước theo đường quang minh.

2. Hãy chung câu ca, chung lời nguyện cầu tán dương một Thiên Chúa. Nguyện lòng trí muôn người hiệp nhất, trong một đức tin một tình yêu.

16. HÔM NAY LÀ NGÀY

ĐK. Hôm nay, là ngày, ngày Thiên Chúa đã tạo thành, nào cùng vui, ca. Al-le-lu-ia.

1. Hãy hát mừng Chúa ta một bài ca mới, vì người đã làm những việc, thật lạ lùng, cao quang.

2. Chúa thắng trận hiển vinh, quyền lực uy dũng, và ở trước mặt nhân loại, người biểu lộ, công minh.

17. TRẦN GIAN THIÊN QUỐC (MỪNG CHÚA PHỤC SINH) của Duy Tân

ĐK. Alleluia, Alleluia, Alleluia!

1- Trần gian Thiên quốc, cùng chung tâm hồn. Mừng Con Thiên Chúa, phục sinh khải hoàn. Hân hoan kính dâng, cung hát tiếng đàn. Alleluia.

2- Kìa Con Thiên Chúa, toàn năng nhân lành. Vì yêu nhân thế, đành chết khổ hình. Đem cho chúng sinh, ơn sống thái bình. Alleluia.

MÙA THƯỜNG NIÊN

18. CON BƯỚC LÊN BÀN THỜ của Kim Long

ĐK. Con bước lên bàn thờ, cùng dân Chúa đây hợp dâng Thánh lễ. Đây lễ chiên chiều xưa, Con Chúa uy linh đã trao hiến thân mình.

1- Muôn tâm hồn liên kết trong tình thân, dâng tiến Cha Toàn năng lễ vật hy sinh. Xin Cha lành cho lễ dâng toàn thiêu, mưa xuống muôn hồng ân nhuần thấm tâm hồn.

2- Con nguyện cầu xin Chúa thương trần gian cho khắp nơi bình an Giáo Hội rộng lan. Cho muôn người thôi oán thương hận than, cho khói binh mờ tan, hạnh phúc tuôn tràn.

19. CON HÂN HOAN của Kim Long.

ĐK. Con hân hoan bước, lên bàn thờ Chúa. Chúa là hoan lạc tuổi xuân xanh con. Con nâng muôn phím, tơ ngợi khen Chúa, tiếng lòng rung nhịp, với muôn tâm hồn.

1- Vào Thánh cung, dâng tiến hương nguyện cầu ngát bay tỏa tới ngai toà Chúa. Tâm tư sẽ reo mừng hướng lên bàn thánh trong niềm tin.

2- Hồn ta ơi, sao đớn đau u sầu. Hãy tín nhiệm sức mạnh của Chúa. Sao xao xuyến băn khoăn, Chúa chính là suối mạch ủi an.

20. CON SẼ BƯỚC LÊN của Hoàng Ngô & Hồng Phúc.

ĐK. Con sẽ bước lên bàn thờ, vì chính Chúa làm tuổi xuân ca khúc hân hoan. Con sẽ bước lên bàn thánh, tế lễ mình làm của lễ hy sinh.

1- Này hồn tôi ơi sao xao xuyến đau thương. Tứ vi địch thù vây hãm lo gì. Có Chúa trong thành địch thù tan nát hết. Chúa trong lòng ta, lo lắng gì hồn tôi ơi.

2- Từ hừng đông lên cho đến hết đêm thâu, sống trong lâu đài ơn thánh nhiệm mầu. Chính Chúa gia nghiệp và nguồn ơn cứu thoát. Chúa dắt dìu tôi trong sáng thật về trời cao.

21. CON SẼ HÂN HOAN của Kim Long.

ĐK. Con sẽ hân hoan tiến vào cung thánh. Tới gần Chúa Trời tuổi thanh xuân reo vang khúc nhạc êm ái, vương ánh sáng nơi nơi. Gần bàn thờ Chúa, tâm hồn con thảnh thơi, trong nguồn vui thánh ân muôn đời.

1- Ôi nói sao đuợc niềm vui khi lên đền thánh Chúa Trời. Gia-Liêm đây, thôi dừng chân lại. Đến nơi rồi, hồn ta ơi.

2- Ôi thánh đô đầy quang vinh, vang vang lời chúc thái bình. Gia-Vê đây, chính nguồn hoan lạc. Hãy vui mừng hồn ta ơi.

22. HÁT LÊN BÀI CA của Kim Long.

ĐK. Hát lên bài ca, hỡi ngàn dân. Hãy hát lên bài ca chúc tụng Thiên Chúa. Sáng trong niềm tin. Một niềm tin, khắp thế nhân chung tiếng hoan ca dâng Chúa Thiên đình.

TK. Về đây muôn người, nhạc tấu vang trời, cùng hát muôn lời, hoà tiếng nơi nơi tung hô Chúa.

1- Trong nắng ban mai hoa lá khoe tươi chim hót vui say muôn khúc tân ca mau vang xa.

2- Trong bóng đêm thanh tinh tú long lanh mây gió đưa nhanh muôn khúc tân ca mau vang xa.

23. NGÀY XƯA TRÊN ĐỒI (KINH ĐẦU LỄ) của Huyền Linh.

1- Ngày xưa trên đồi Gol-go-tha, Mẹ đứng gần bên thánh giá. Mẹ nhìn Chúa trút hơi thở cuối đời. Mẹ đồng công dâng lễ đền bồi. Giờ đây trên bàn thờ bao vui say, đoàn con hợp dâng thánh lễ. Nhờ Mẹ giúp xác hồn con trắng trong. Để xứng đáng tham dự lễ này.

ĐK. Con dâng lên Nữ Vương tấm lòng nhỏ bé, được thật lòng mến Chúa yêu người. Cho đời con trở nên trót đời của lễ, chờ ngày về hưởng phúc trên trời.

II. Ca Dâng Lễ

24. CON KÍNH DÂNG (DÂNG HỒN XÁC) của Hùng Lân

ĐK. Con kính dâng Cha cùng bánh và rượu nho. Hồn con đây với xác con đây, đền vì bao tội lỗi xưa nay. Con dám trông mong thành áng trầm thơm tho, bay tới trước dung nhan thánh Người, cám mến Cha lành tự tình khúc nôi.

1- Con ước ao kết hợp cùng Chúa Giêsu như giọt nước trong rượu nho. Khăng khít nên một với Người, sống trong Người, trong nguồn ơn Chúa xuống cho.

2- Con dám xin Chúa rửa hồn xác chúng con cho sạch vết bao tội nhơ. Thương giúp qua đời hiểm nghèo, tới Thiên đường rũ sạch hết các mối lo.

25. CON XIN DÂNG LÊN của Kim Long

ĐK. Con xin dâng lên tòa Chúa uy linh của lễ cảm mến, chúc tụng, tôn vinh.

1- Xin dâng lên rượu bánh khiết trinh, xin dâng lên lòng mến chân thành.

2- Xin dâng lên hồn xác chúng con, xin ân thương tràn xuống ơn lành.

26. CON XIN TIẾN DÂNG của Kim Long

ĐK. Con xin tiến dâng lên, này rượu nho cùng bánh miến. Hương kinh ngát bay triền miên, tung hô Chúa bao dịu hiền.

1- Bánh miến này tinh trắng, và đây tấm linh hồn con, thắm thiết niềm tin yêu dâng về Thiên Chúa uy quyền.

2- Chén cứu độ nhân thế nầy con tiến dâng thành tâm. Tiếng khấn nguyện bay cao như trầm hương trước Thiên tòa.

27. CÙNG DÂNG LÊN (DÂNG BÁNH) của Nguyễn duy Vi

1- Cùng dâng lên bàn thờ Chúa, bánh miến với rượu nho, tinh hoa của ngàn đồng lúa, của lòng yêu Chúa. Nguyện xin Cha lành trông đến, thánh hóa cho lễ dâng, nhận về trên tòa cao sang, như làn hương trầm.

ĐK. Rượu lành bánh thơm, dâng về trước bàn thờ Chúa, để làm của nuôi, để làm máu thịt Con Người.

2- Cùng dâng trên bàn thờ Chúa bánh miến với rượu nho, thay cho muôn vàn tội lỗi của đoàn con cái. Dù con mọn hèn bao xiết, bất xứng với lễ dâng, nhưng xin Cha lành trông đến tấm lòng chân thành.

28. CHÚNG CON DÂNG VỀ của Kim Long

ĐK. Chúng con dâng về ngai uy linh. Này bánh miến trắng tinh và rượu nho thơm ngát. Bao niềm yêu mến dâng dạt dào như hương khói triền miên. Nguyện Chúa thương nhận của lễ vẹn tuyền.

1- Đây tâm hồn ước nguyện luôn mến yêu, luôn mến yêu một Chúa. Và tấm thân nầy yếu hèn, hiệp dâng, hiệp dâng Chúa Thiên tòa.

2- Muôn tâm hồn kết hiệp trong lễ dâng, trong lễ dâng thành kính. Nguyện Chúa thương tình đoái nhìn, dủ thương rộng ban phúc Thiên đình.

29. ĐÂY BÁNH THÁNH của Duy Tân

ĐK. Đây bánh thánh, đây rượu thánh, hợp với lòng chúng con dâng lên Chúa nhân hiền. Đây Thánh lễ, đây đoàn chiên, cùng nhất tâm cúi xin Chúa hãy ban phép lành.

1- Cha cực thánh, Chúa uy linh toàn năng vĩnh viễn. Xin nhận bánh rất tinh sạch đoàn con kính tiến. Tuy chẳng đáng cũng trông mong tình Cha đoái tới, tha ngàn lỗi Chúa ban ơn trường sinh cõi trời.

2- Cha cực thánh, Chúa uy linh toàn năng vĩnh viễn. Xin nhận chén cứu độ đây đoàn con kính tiến. Như làn khói ngát hương thơm tỏa bay tới Chúa, ban hồng phúc cứu chúng con về nơi thái hòa.

30. GIỜ ĐÂY CHÚNG CON

ĐK. Giờ đây chúng con dâng lên thiên tòa cao sang của lễ rất thánh, bánh trắng tinh rượu nho thơm ngát. Nguyện xin Chúa nhân lành nhận của lễ chân thành, tựa ngàn trầm ngào ngạt bay lên cõi cao xanh.

1- Muôn dân về đây hợp dâng lễ vật hy sinh. Như trên đồi xưa Con Chúa hiến dâng thân mình.

2- Muôn muôn lời ca hòa vang trong tình thương yêu. Dâng lên trời cao xin Chúa đoái thương nhận lời.

31. LỜI CHÂN THÀNH của Kim Long

ĐK. Lời chân thành dâng tiến, như hương trầm bay tới trời cao. Nguyện Chúa Cha nhân từ nhận lễ hy sinh trên bàn thờ.

1- Tưởng nhớ Con Chúa đã chịu chết khổ hình. Và cuộc Người phục sinh cùng lên trời vinh sang.

2- Nguyện Chúa trông đến lễ vật rất tinh tuyền. Lòng thành hiệp dâng lên rượu bánh nguồn sinh phúc.

32. NGUYỆN CẦU CHÚA CHÍ AÍ (BÁNH THƠM) Hoàng Khánh,Kim Long

ĐK. Nguyện cầu Chúa chí ái, hãy ghé mắt thương tình. Nhận của lễ tinh tuyền lòng thành con dâng lên.

1- Bánh thơm với rượu lành con dâng lên ngai uy linh. Chấp đôi tay nguyện cầu cho muôn dân luôn khang an.

2- Ước mong muôn lời cầu như hương thơm bay lên cao. Chúa khoan dung vô bờ cho muôn dân thương yêu nhau.

33. NGUYỆN CHO LỜI CON (LỜI CON NGUYỆN) Hoàng Khánh,Kim Long

ĐK. Nguyện cho lời con tha thiết nguyện cầu. Tựa làn hương thơm bay lên thiên nhan. Đôi tay thanh khiết dâng lên trời cao. Được như của lễ hiến trong sương chiều.

1- Trong ánh huy hoàng, đoàn con tiến dâng lời kinh. Xin canh giữ tâm hồn đoàn con tháng năm sạch tinh. Không nhiễm vương đời, miệng con sướng vui hòa ca, luôn xa lối gian tà, đường ngay quyết theo vững bền.

2- Dâng hiến tâm hồn, nguyện xin chớ xua từ con. Xin soi dẫn lối đường đừng cho mắc mưu tà nhân. Trong bóng Cha hiền, đoàn con náu thân ngày đêm. Mong qua chốn lưu đày hồn thơ vẫn luôn trắng ngần.

34. TIẾN DÂNG của Kim Long & Hoàng Khánh

ĐK. Tiến dâng trên bàn thờ, rượu nho thơm hương cùng bánh miến trắng tinh. Chúa khoan nhân vô bờ, đoàn con xin đoan nguyền yêu mến hết tình.

1- Tiếng hát thơm hương nguyện cầu, tỏa bay khắp trời diệu huyền, đoàn con kính thờ trọn niềm, nguyện dâng Chúa lời chúc ca thành tâm.

2- Chút nước pha trong rượu lành, tựa muôn tấm lòng nhiệt thành, đoàn con kết một lời nguyền, hợp chung với của lễ dâng toàn thiêu.

III. Ca Hiệp Lễ

35. AI ĂN THỊT TA

ĐK. Ai ăn thịt Ta và ai uống máu Ta, người ấy sẽ ở trong Ta và được Ta ở trong tâm hồn.

1- Vì thịt Ta chính là của ăn, và máu Ta thật là của uống.

2- Này thần lương bởi trời ban xuống. Người ăn bánh này sẽ được hằng sống.

36. TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG của Kim Long

ĐK. Ta là banh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh. Ai ăn sẽ sống muôn đời.

1. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống, người ăn bánh nầy không còn đói khát chi, người uống máu này sẽ được trường sinh.

2- Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống, người không lãnh nhận ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn, muôn đời trầm luân.

37. GIÊSU CON KHÔNG ĐÁNG

ĐK. Giêsu, con không đáng Chúa ngự đến thăm lòng. Nhưng con trông cậy vào tình Chúa thương bao la, vào lượng Chúa thứ tha, vào ơn Chúa hải hà. Con rước Chúa, lòng chan chứa biết bao chờ mong.

1- Lạy Chúa xin mau đến cho lòng con say mến. Lạy Chúa xin mau đến cho lòng con tràn vui.

2- Lạy Chúa xin mau đến cho hồn con cung kính. Lạy Chúa xin mau đến cho lòng con ngợi khen.

38. GIÊSU ƠI, Ở CÙNG CON

ĐK. Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi. Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ. Nơi dương gian con giá lạnh hôm mai. Hãy ở lại trong cõi lòng con thơ.

1- Lạy Chúa, giờ đây bao xiết mừng. Con rước Người và được Cha đoái thương. Chúa ơi, ở lại với con cùng. Chúa hãy ngự luôn đây giữa hồn con.

2- Lạy Chúa, giờ đây vạn nẻo đường, con khó nhọc một thân trong gió sương. Chúa ơi, lắng nghe tiếng tơ lòng, Chúa là nguồn yên vui, suối tình thương.

39. GIỮ GÌN CON (CA TÌNH TRI ÂM) của Kim Long

ĐK. Giữ gìn con Chúa ơi. Vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

1- Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa. Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con. Là chén phần phúc con trông mong. Con tiến dâng Người tấm lòng cậy trông.

2- Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa. Chúa là hy vọng nâng đỡ đời con. Là chính cùng đích con trông mong. Nơi cánh tay Người vững một niềm tin.

40. CON MẾN YÊU

1- Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa Cả càn khôn, hằng náu thân tù hãm vì con.

ĐK. Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con, êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa, yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

2- Con phó dâng tâm hồn thật thà, cùng với lòng cậy trông thiết tha. Nơi Thánh Thể Chúa Cả là Cha, hằng xót thương phù giúp người ta.

41. CON THÀNH KÍNH (CON QUỲ GỐI) của Tâm Bảo

1- Con thành kính thờ lạy Chúa. Cảm tạ Chúa thương chúng con vô biên. Con thành kính thờ lạy Chúa. Dâng niềm mến tin lên Chúa nhân hiền.

ĐK. Khâm sùng thành tin con thờ lạy Chúa. Con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi. Khâm sùng thành tin con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa đời đời.

2- Con thờ lạy Chúa ngự trong phép Mầu nhiệm. Chúa ẩn mình đi chỉ vì thương yêu con. Con thờ lạy Chúa ngự trong phép Mầu nhiệm, Chúa ở gần con thôi sầu thương héo hon.

42. CON THỜ LẠY CHÚA GIÊSU (TRƯỚC THÁNH THỂ) của Thăng Ca

ĐK. Con thờ lạy Chúa Giêsu đang náu thân trong hình bánh. Con nguyện xin Chúa Giêsu, thương đoái nhận lời con cầu.

1- Xin cho con yêu Chúa nhiều, đáp tình Chúa đã dấu yêu. Xin cho con yêu Chúa nhiều, dẫu đời con gặp thảm sầu.

2- Xin cho xa thế trần. Giữ lòng trung thành sắt son. Xin cho con xa thế trần. Để lòng an ủi Chúa luôn.

43. ĐÂY LÒNG CHÚA của Nguyễn bang Hanh

1- Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ. Thương loài nhân thế đang vương tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

ĐK. Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian, và trên chốn Thiên đình.

2- Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn. Con dù không thấy, luôn vững niềm tin. Đây chính máu thịt Con Đức Chúa Trời, là Vua trên hết các Vua trần ai.

III. Ca Tạ Lễ

44. LẠY TRÁI TIM CHÚA (Tháng Sáu)

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, là Vua cai trị mọi loài.

Xin Trái Tim Chúa làm Vua, cai trị lòng con suốt đời.

(hát 3 lần).

45. GIUSE TRONG XÓM NHỎ (Tháng Tư)

ĐK: Giuse, trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa, miền Nagiaret, Thánh gia nguồn vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết, với cảnh đời đơn nghèo.

1. Cho người cha hết sức yêu mến tận tình, biết nêu gương sáng chốn gia đình. Dù bao phong trần lòng được luôn sướng vui, vững tay đưa thuyền qua sóng đời.

2. Cho người thân mẫu giữ hạnh phúc gia đình, sống vui trong chí hướng trung thành. Nhiệt tâm giáo dục đàn trẻ thơ dấu yêu, lớn lên trong tình yêu Chúa nhiều.

3. Cho đoàn con cái biết tôn kính vâng lời, biết noi gương mến Chúa yêu người. Ngày đêm sách đèn hằng cần chuyên nấu nung, quyết tâm siêu vượt trên thói thường.

46. ĐÂY CHỐN HUY HOÀNG (Tháng Bảy)

1. Đây chốn huy hoàng chan hòa muôn ánh quang. Bao tiếng hát vang lừng tung hô ngày vinh thắng.

Đây tấm bia vàng, ghi ngàn năm chiến công. Cờ phất phới oai hùng, tiếng hát ca lừng bốn phương.

ĐK: Xin các Thánh Tử đạo Việt nam.
Nơi vinh phúc chiếu soi rỡ ràng.
Thương lắng nghe lời con kêu khấn.
Ban xuống muôn phúc trên nước Nam.

2. Gươm sắc bén vung cho đầu rơi máu tuôn. Hằng cương quyết một lòng giữ vững niềm tin kính.

Đêm tối bao ngày đau phiền nơi khóc than. Chờ mong phúc thanh nhàn, hát khúc ca ngày khải hoàn.

47. LỜI NGUYỆN TRUYỀN GIÁO

Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán: "Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt".

Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành, để nước Chúa rộng lan khắp nơi.

Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên tông đồ thiện toàn mở Nước Chúa Trời.

48. TỪ CHỐN LUYỆN HÌNH (Tháng Mười một)

1. Từ chốn luyện hình u tối. Vọng tiếng bao linh hồn khóc than, Niềm thành tin dâng Mẹ nhân ái, Nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài.

ĐK. Từ vực sâu tiếng khóc than, còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ Mẹ ơi hãy đoái thương, lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.

2. Ngày tháng trôi vào quyên lãng, Nào biết trông ai người nhớ thương, Lệ sầu rưng rưng mờ đôi mắt, Lửa hồng bao đêm ngày nung nấu, đớn đau khôn lường.

49. LẠY CHÚA TỪ NHÂN (KINH HÒA BÌNH) của Kim Long)

Lạy Chúa từ nhân. Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.

Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm. Đem niềm vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa xin hãy dạy con:

Tìm an ủi người hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Tìm yêu mến người hơn đuợc người mến yêu.

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi Thần Linh Thánh Ái, xin mở rộng lòng con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình.

ĐỨC MẸ

50. AVE MARIA CON DÂNG LỜI của Huyền Linh

1- Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ. Khi tàn màu nắng chiều, và khi sương đêm nặng gieo, con say sưa lời ca chào Ave Maria!

Con dâng lên Mẹ lời mừng, Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, Mẹ luôn có Chúa ở cùng! Maria Mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ! Con dâng lên lời ca: Mẹ tươi hơn muôn ngàn hoa!

2- Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ. Khi trời gặp nắng hồng, bình minh êm vui trời đông, con hân hoan lời ca mừng Ave Maria!

51. CON DÂNG VỀ MẸ của Kim Long

ĐK. Con dâng về Mẹ, một lòng tin yêu bao la, một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời, diệu huyền tỏa bay nơi nơi.

1- Con dâng về Mẹ trọn cuộc đời nơi khóc than. Đường đời nguy nan, Mẹ nâng đỡ cho vẹn toàn.

3- Con dâng về Mẹ lời nguyện tin yêu thiết tha. Dù đời phôi pha tình yêu vẫn luôn đậm đà.

52. CON ĐẾN TRƯỚC TÒA (TẬN HIẾN)

1- Con đến trước tòa Nữ Vương uy quyền, dâng hồn, dâng xác, dâng cõi lòng yêu mến. Phó trót nơi Mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bình yên.

ĐK. Ôi Maria xin Mẹ nhận lấy, tấm thân xác hồn con đến hiến dâng. Quyết chí thánh hóa nhờ Mẹ, với Mẹ. Vững chí chiến đấu vì Mẹ, trong Mẹ. Nước Mẹ thống trị, chiến sĩ lên đường mới. Xây đắp vinh quang Nước Cha muôn đời.

2- Con khấn xin Mẹ mỗi khi đau buồn, giữa đời lo âu, giữa muôn ngàn nguy khó. Con biết tươi cười mắt trông lên Mẹ, tấm lòng an vui trào mối tình thương.

53. CON QUYẾT TÂM (TRÀNG HẠT TU SĨ)

1. Con quyết tâm đời con mỗi ngày, có bao nhiêu đoá hồng tươi. Bao sắc hương vườn thương mến, sung sướng hái dâng Mẹ muôn đời.

ĐK. Ave Maria, Ave Maria, lặng nghe tiếng ca của Sứ thần, còn ngân vang khắp trên gian trần. Ave Maria, Maria.

2. Xin dẫn con cùng theo bước Mẹ. Tiến lên trên núi toàn thiêu. Theo Chúa không nề nguy khó. Mẹ hỡi, đoái nghe lời van nài.

54. CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG

Cung chúc Trinh vương, không hề nhiễm tội truyền. Thật Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ khiết trinh trọn đời.

Cung chúc Trinh vương là kho tích ơn thiêng. Mẹ đã hi sinh lập công để cứu chuộc nhân loại.

ĐK. Mẹ Maria, ai là không được Mẹ thương đến. Khốn thay nhân loại mê đắm nên lãng quên.

Mẹ Maria, con nguyện xin đền tạ yêu mến, muốn hi sinh nhiều, yên ủi Mẹ khỏi ưu phiền.

55. CHỐN BA ĐÀO

ĐK. Chốn ba đào nhiều phen nguy biến. Quanh chúng con quỉ ma chực liên. Ôi Mẹ lành nhìn con giao chiến. Ban sức thiêng, giúp con vững bền.

1. Gặp khi phải tới lui đưa chiến. Hoặc lúc phải tuốt gươm xông tiến. Giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền. Nâng đỡ con xác hồn tinh tuyền.

2. Rồi khi giờ yếu đau hấp hối. Ngàn chước độc quỉ ma đưa tới. Mau cứu qua giây phút nguy nan. Xin dắt con lên nơi thanh nhàn.

55. CHÚNG CON KÍNH CHÀO (Kim Long)

Chúng con kính chào Nữ vương Mẹ nhân ái, nguồn sức sống, nguồn an vui, nguồn hi vọng của chúng con. Ôi lạy Mẹ, Ôi lạy Mẹ, Nơi lưu đầy con cháu Evà, kêu van Mẹ giữa vũng châu lệ. Lạy Mẹ là trạng sư chúng con, xin thương ghé mắt nhìn chúng con, ôi Mẹ. Đến sau qua đời này, xin Mẹ cho chúng con, cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng Mẹ gôòm phúc lạ. Ôi khoan thay, ôi nhân thay, ôi êm thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen, Amen.

56. DẠT DÀO TÌNH MẾN YÊU (Kim Long)

ĐK. Dạt dào tình mến yêu, đoàn con cùng dâng tiến Mẹ nhân ái dịu hiền. Dạt dào tình mến yêu, đoàn con cùng dâng tiến niềm tin yêu vô biên.

1. Nép bóng Mẹ dịu hiền, đoàn con sướng vui triền miên. Dẫu đắng cay ưu phiền, nguyện luôn vững tin trọn niềm.

2. Kiếp sống bao u sầu, đoàn con biết đi về đâu. Ngước mắt lên kêu cầu, Mẹ thương ủi an chữa bầu.

57. DƯƠNG GIAN NÀY

1. Dương gian này là chốn lưu đầy, đoàn con như khách lữ hành. Biết bao giờ về tới quê nhà hưởng phúc những ngày bình an.

Con trông cậy Mẹ hãy thương tình, ngày đêm giơ tay dìu dắt. Quyết sống một ngày mai tươi đẹp mến Mẹ thờ Chúa mà thôi.

ĐK. Mẹ là nguồn an vui. Mẹ là nguồn hạnh phúc. Mẹ là nguồn tình yêu. Mẹ là, là sự cậy t

비트코인 도박사이트