Thánh lễ Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn

Thánh lễ Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các Đẳng Linh Hồn mau chóng được ngự bên Thiên Nhan Chúa ” GIÊSU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU – XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN”

Trong niềm tin cậy trông vào tình yêu thương hải hà của Thiên Chúa Ba Ngôi. Hòa chung với Giáo Hội vào lúc 17:30 ngày 2-11-2012 Giáo xứ Phú Hòa, đã cử hành Thánh lễ cầu cho các Đẳng Linh Hồn: Các vị Ông Bà, Cha Mẹ, người thân… đã được Chúa gọi về.

Cộng đoàn cùng Cha sở hiệp dâng thánh lễ

Trong phần chia sẻ, Cha Antôn kêu gọi mọi người hãy giúp đỡ các đẳng linh hồn còn đang bị gian cầm bằng cách: Cầu nguyện, làm việc bác ái, chuẩn bi tâm hồn và đi tham dự các Thánh lễ được Giáo Hộ chỉ định để lãnh nhận Ơn Toàn Xá, để nhường lại cho các đẳng linh hồn.

Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các Đẳng Linh Hồn mau chóng được ngự bên Thiên Nhan Chúa

" GIÊSU MARIA GIUSE CON MẾN YÊU – XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN"

MVTTGX