Thánh lễ Cầu nguyện Cho Các Đẳng Linh Hồn

Thánh lễ Cầu nguyện Cho Các Đẳng Linh Hồn

Tin Giáo Xứ - Nov 03/11/2020

Các linh hồn Gia tiên, Ông bà , Cha mẹ, Anh chị em và những người thân có sớm được vào Thiên Đàng hay không chính là nhờ vào Lòng thương xót cùa Thiên Chúa, và sự hãm mình hy sinh  làm bác ái , xin lễ cầu nguyện của chúng ta khi còn đang sống.

Hòa chung với Giáo Hội cử hành Tháng Các Đẵng Linh Hồn khởi đầu là ngày 02-11, Cha sở và cộng đoàn hiệp ý dâng thánh lễ và cầu nguyện cho Các Đẵng linh hồn vào lúc 05g00 sáng thứ Hai ngày 02-11-2020 tại thánh đường giáo xứ.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 5g45. Sau đó, cộng đoàn giáo xứ đã tiến vào Nhà chờ Phục Sinh đề cầu nguyện cho người thân. và lãnh nhận ơn Toàn xá để nhường lại cho các  linh hồn sớm vào hưởng nhan thánh Chúa.

Quý vị xem thêm chi tiết link sau