Thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn

Thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn

Tin Giáo Xứ - Nov 02/11/2023

 

Trang sử mới cho sự sống vĩnh cửu

 

Khi ta lìa cõi trần là khởi đầu cho trang sử mới về sự sống vĩnh cữu, tuy nhiên thời gian dài hay ngắn đều phụ thuộc vào khi ta còn tạ thế, ta sống có phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân hay không?

Trong tâm tình tạ ơn Chúa và kính nhớ đến những người đã ra đi trước chúng ta, nhưng còn đang ở nơi thanh luyện, họ rất cần chúng ta hiệp ý cầu nguyện, và những việc lành phúc đức dâng lên Thiên Chúa. Để qua sự hiệp thông này Ngài sẽ đón nhận các linh hồn nơi thanh luyện, sớm được vào ngắm nhìn nhan thánh.

Vào lúc 05g30 sáng thứ năm, 02/11/2023 tại thánh đường Gx Phú Hòa, Cha sở Vinh Sơn đã hiệp ý cùng cộng đoàn dâng thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.
Trước khi kết lễ, cha sở chủ sự nghi thức ban ơn đại xá theo qui định của Giáo hội, để nhường lại cho các đẳng linh hồn.

Theo truyền thống, sau lễ cầu hồn thì cộng đoàn viếng nhà hài cốt, dâng lời kinh và liên nỉ cầu nguyện để xin Thiên Chúa thứ tha và đón nhận các linh hồn.

Linh hồn con khao khát Chúa, ôi Chúa Trời hằng sống! biết tới ngày nào con mới được về ngắm nhìn Chúa luôn.

 

 

Peter Thức Đỗ