Thánh lễ Chúc Thọ Quý Cụ Cao Niên

Thánh lễ Chúc Thọ Quý Cụ Cao Niên

Tin Giáo Xứ - Jan 31/01/2017

Dân tộc Việt Nam rất coi trọng tình cảm gia đình. Trong ca dao có rất nhiều câu nói về tình cảm thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái. Có lẽ không ai là không biết đến bài ca dao đã trở thành lời ru quen thuộc tự bao đời:

Công cha như núi Thái Sơn,

nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha,

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Nói về công lao của cha mẹ, câu ca dao trên đã đưa ra những hình ảnh to lớn, vĩnh hằng, giàu sức biểu cảm để so sánh và chỉ có những hình ảnh vĩ đại ấy (núi Thái Sơn, nước trong nguồn) mới diễn tả nổi. Thái Sơn là một ngọn núi cao và đẹp nổi tiếng ở Trung Quốc, tượng trưng cho những gì lớn lao, vĩ đại trong văn chương. Khi so sánh Công cha như núi Thái Sơn, nhân dân ta muôn nhấn mạnh công lao của người cha trong việc nuôi dạy con cái trưởng thành. Còn hình ảnh nước trong nguồn chảy ra khẳng định tình yêu thương vô hạn của người mẹ đối với đàn con.

Vào lúc 17:30  Mùng Hai Tết Đinh Dậu, tại ngôi thánh đường giáo xứ, trong tâm tình biết ơn công lao to lớn của ông bà, cha mẹ, Cha sở và cộng đoàn giáo xứ cùng hiệp ý dâng thánh lễ tạ ơn và cầu chúc bình an đến cộng đoàn và đặc biệt là quý cụ cao niên đang hiện diện cũng như các cụ vì lý do sức khỏe không tham dự được  thánh lễ mừng thọ hôm nay.

Quý vị xem thêm Album hình xin nhấn vào đây