Thánh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn Mạng Khu Giáo IV

Thánh lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn Mạng Khu Giáo IV

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, vào lúc 17h30 thứ Hai, ngày 9/12/2013 tại Thánh đường giáo xứ Phú Hoà. Thánh lễ mừng kính Thánh PHANXICÔ XAVIE – Bổn Mạn

Hân hoan mừng kính lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn Mạng Khu Giáo IV

Được sự chấp thuận của Cha chánh xứ,

Ban điều hành khu giáo IV, xin trân trọng kính mời:

Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Hòa.

Đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, vào lúc 17h30 thứ Hai, ngày 9/12/2013 tại Thánh đường giáo xứ.

     Tm BĐH Khu Giáo IV

Đaminh Lâm Đình Sơn