Thánh lễ Giao Thừa năm 2017

Thánh lễ Giao Thừa năm 2017

Tin Giáo Xứ - Jan 28/01/2017

Một số hình ảnh trong thánh lễ giao thừa năm 2017, tại thánh đường giáo xứ.

Quý vị xem thêm album hình xin nhấn vào đây

Ảnh: Văn Chung