Thánh lễ khánh nhật Truyền Giáo

Thánh lễ khánh nhật Truyền Giáo

Tin Giáo Xứ - Oct 23/10/2016

Để truyến giáo rất dễ, không cần tốn kém tiền của công sức nhiều, mà chỉ cần sống xứng đáng là người Kitô hữu là đã truyền giáo rồi. Đó là lời chia sẻ của cha sở Antôn trong thánh lễ khánh nhật truyền giáo vào lúc 17:00 Chúa nhật ngày 23-10-2016 tại nhà thờ Phú Hòa.

Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo Hội với sứ mạng loan báo Tin Mừng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Đây là một sứ mạng lớn lao mà Đức Kitô đã uỷ thác cho toàn thể Giáo hội. Giáo Hội từ hơn hai ngàn năm qua đã cố gắng thi hành bổn phận này dưới sự soi dẫn và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, qua gương mẫu đời sống, lời giảng dạy và các Bí tích, để dẫn đưa mọi người đến với đời sống đức tin.