Thánh lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu: GĐPTT Mừng Bổn Mạng

Thánh lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu: GĐPTT Mừng Bổn Mạng

Ban hát GĐPTTT - Jun 21/06/2020

"Tinh yêu của Chúa đối với mỗi người chúng ta không giới hạn, không phân biệt, vô điều kiện, yêu cho đến cùng và chết trên thập giá. để nói lên một tình yêu tuyệt vời đối với loài người chúng ta"

Cha sở Antôn Mai Đức Huy đã nhắn nhủ các đoàn viên Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) và cộng đoàn như trên, trong Thánh lễ mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – bổn mạng của GĐPTTTCG giáo xứ và Ban hát GĐPTTT, vào lúc 17g30 thứ Sáu, ngày 19.06.2020, tại thánh đường giáo xứ Phú Hòa.
 

 

Thân mời quý vị xem thêm Album hình tại link này.

Peter Văn Chung