Thánh lễ kính Thánh Vinh Sơn Phaolô bổn mạng ban Caritas giáo xứ Phú Hòa.

Thánh lễ kính Thánh Vinh Sơn Phaolô bổn mạng ban Caritas giáo xứ Phú Hòa.

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Trong niềm hân hoan mừng kính Thánh Vinh Sơn Phaolô, bổn mạng ban Caritas giáo xứ Phú Hòa Đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, vào lúc 17h30 thứ sáu, ngày 27/09/2013 tại Thánh đường giáo xứ Phú Hoà.

Trong niềm hân hoan mừng kính Thánh Vinh Sơn Phaolô, bổn mạng ban Caritas giáo xứ Phú Hòa.

Được sự chấp thuận của Cha chánh xứ.

Ban Caritas Phú Hòa, xin trân trọng kính mời:

Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Hòa.

Đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, vào lúc 17h30 thứ sáu, ngày 27/09/2013 tại Thánh đường giáo xứ Phú Hoà.

 

T/m Ban điều hành

Trưởng ban

Gioan Kim Vũ Viết Định