Thánh lễ Minh Niên

Thánh lễ Minh Niên

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Giáo xứ Phú Hòa cử hành thánh lễ Minh Niên và dâng năm mới lên Thiên Chúa.

Một số hình ảnh Thánh lễ Minh Niên tại Thánh đường Phú Hòa.

Quý vị xem thêm hình xin click vào đây

Hình: Peter Thucdo