Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Giáo xứ Phú Hòa, đã cử hành đêm Vọng Giáng sinh được bắt đầu bằng diễn nguyện canh thức.

Vào lúc 21:00 thứ Hai 24.12.2012, hòa chung với  niềm hân hoan mừng lễ Giáng sinh của Giáo Hội hoàn vũ, giáo xứ Phú Hòa, đã cử hành đêm Vọng Giáng sinh được bắt đầu bằng diễn nguyện canh thức.

Cha Antôn khai mạc thánh lễ vọng Giáng sinh

Công đoàn tham dự thánh lễ vọng Giáng sinh


Thầy Sáu công bố lời Chúa

Cha Antôn giảng lễ vọng Giáng sinh

Năm nay giáo xứ có tổ chức truyền hình trực tiếp thánh lễ

Lời nguyện giáo dân

Dâng lễ vật

Cha sở và Thầy Sáu đồng tế thánh lễ vọng Giáng sinh

 

Quý vị xem thêm hình ảnh xin nhấm vào đây. http://www.gxphuhoa.org/gallery-57.html

Hình ảnh:Martin Đức