Thánh lễ mừng kính Chúa Kitô Vua

Thánh lễ mừng kính Chúa Kitô Vua

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Đến hiệp dâng thánh lễ mừng kính Chúa Kito Vua , vào lúc 17h00 Chúa nhật, ngày 24/11/2013 tại Thánh đường giáo xứ Phú Hoà.

Thánh lễ mừng kính Chúa Kitô Vua, Tuyên hứa BCH Gia Đình PTTT.

Được sự chấp thuận của Cha chánh xứ,

Ban chấp hành GĐ PTTT, xin trân trọng kính mời:

Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Hòa.

Đến hiệp dâng thánh lễ mừng kính, vào lúc 17h00 Chúa nhật, ngày 24/11/2013 tại Thánh đường giáo xứ Phú Hoà.

     Tm BCH GĐPTTT

Phêrô Ngô Quốc Hùng