Thánh lễ : Mừng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Thánh lễ : Mừng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Tin Giáo Xứ - Aug 16/08/2018

Hôm nay ngày 15 tháng 8, Giáo hội hân hoan mừng kính Đức Maria hồn xác lên trời, hòa chung với Giáo hội hoàn vũ, cộng đoàn giáo xứ long trọng cử hành thánh lễ trọng thể vào lúc 17 giờ 30.

 

Quý vị xem thêm Album hình xin nhấn vào link

BBT đang tiếp tục cập nhật

Hình: Văn Chung