Thánh lễ mừng kính Thánh Cecilia – Bổn Mạng Ca Đoàn

Thánh lễ mừng kính Thánh Cecilia – Bổn Mạng Ca Đoàn

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, vào lúc 17h30 thứ sáu, ngày 22/11/2013 tại Thánh đường giáo xứ Phú Hoà.

Hân hoan mừng kính Thánh Cécilia, Bổn Mạng Ca Đoàn.

Được sự chấp thuận của Cha chánh xứ,

Ban điều hành Ca Đoàn, xin trân trọng kính mời:

Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Hòa.

Đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, vào lúc 17h30 thứ sáu, ngày 22/11/2013 tại Thánh đường giáo xứ Phú Hoà.

     Tm BĐH 

Giuse Hoàng Xuân Bảo