Thánh lễ mừng kính Thánh GIUSE Bạn Tăm Năm Đức MARIA- Bổn Mạng Khu Giáo II

Thánh lễ mừng kính Thánh GIUSE Bạn Tăm Năm Đức MARIA- Bổn Mạng Khu Giáo II

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, vào lúc 17h30 thứ Tư, ngày 19/03/2014 tại Thánh đường giáo xứ Phú Hoà.

Hân hoan mừng kính Thánh GIUSE Bạn Trăm Năm Đức MARIA, Bổn Mạng Khu Giáo II.

Được sự chấp thuận của Cha chánh xứ,

Ban điều hành khu giáo II, xin trân trọng kính mời:

Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Hòa.

Đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, vào lúc 17h30 thứ TƯ, ngày 19/03/2014 tại Thánh đường giáo xứ Phú Hoà.

     Tm BĐH Khu Giáo II

Giuse Trần Minh Quyết