Thánh lễ Mừng Kính Thánh Matthêu Bổn Mạng Ban Truyền Thông Giáo Xứ

Thánh lễ Mừng Kính Thánh Matthêu Bổn Mạng Ban Truyền Thông Giáo Xứ

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Trong niềm hân hoan mừng kính Thánh MATTHÊU, Bổn Mạng Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Xứ. Thánh lễ tạ ơn, vào lúc 17h30 thứ bảy, ngày 21/09/2013 tại Thánh đường giáo xứ Phú Hoà.

Trong niềm hân hoan mừng kính Thánh Matthêu, Bổn Mạng Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Xứ.

Được sự chấp thuận của Cha chánh xứ.

Ban mục vụ Truyền Thông Phú Hòa, xin trân trọng kính mời:

Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Hòa.

Đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, vào lúc 17h30 thứ bảy, ngày 21/09/2013 tại Thánh đường giáo xứ Phú Hoà.

     Tm BCH MVTT Phú Hòa

PHÊRÔ Đỗ Trí Thức