Thánh lễ Mừng Kính Thánh MONICA BM các Bà Mẹ Công Giáo

Thánh lễ Mừng Kính Thánh MONICA BM các Bà Mẹ Công Giáo

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Trong niềm hân hoan mừng kính Thánh MONICA, Bổn Mạng Các Bà Mẹ Công Giáo. Đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, vào lúc 17h30 thứ ba, ngày 27/08/2013 tại Thánh đường giáo xứ Phú Hoà.

Trong niềm hân hoan mừng kính Thánh MONICA, Bổn Mạng Các Bà Mẹ Công Giáo.

Được sự chấp thuận của Cha chánh xứ

Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Phú Hòa, xin trân trọng kính mời:

Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Hòa.

Đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, vào lúc 17h30 thứ ba, ngày 27/08/2013 tại Thánh đường giáo xứ Phú Hoà.

     Tm BCH CBMCG Phú Hòa

MARIA Hoàng Thị Tiến