Thánh lễ mừng kính Thánh PHANXICÔ XAVIE – Bổn Mạng Khu Giáo VI

Thánh lễ mừng kính Thánh PHANXICÔ XAVIE – Bổn Mạng Khu Giáo VI

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, vào lúc 17h30 thứ ba, ngày 3/12/2013 tại Thánh đường giáo xứ Phú Hoà.

Hân hoan mừng kính Thánh PHANXICÔ XAVIE, Bổn Mạng Khu Giáo VI

Được sự chấp thuận của Cha chánh xứ,

Ban điều hành khu giáo VI, xin trân trọng kính mời:

Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Hòa.

Đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, vào lúc 17h30 thứ Năm, ngày 3/12/2013 tại Thánh đường giáo xứ Phú Hoà.

     Tm BĐH Khu Giáo VI

Giuse Nguyễn Văn Khẩu