Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolo – Bổn Mạng Khu Giáo V

Thánh lễ mừng kính Thánh Phaolo – Bổn Mạng Khu Giáo V

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, vào lúc 17h30 thứ Bảy, ngày 25/01/2014 tại Thánh đường giáo xứ Phú Hoà.

Hân hoan mừng kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại, Bổn Mạng Khu Giáo V

Được sự chấp thuận của Cha chánh xứ,

Ban điều hành khu giáo V, xin trân trọng kính mời:

Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Hòa.

Đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, vào lúc 17h30 thứ Bảy, ngày 25/01/2014 tại Thánh đường giáo xứ Phú Hoà.

     Tm BĐH Khu Giáo V

Augustinô  Đoàn Đức Khánh