Thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô – Bổn Mạng Khu Giáo I

Thánh lễ mừng kính Thánh Phêrô – Bổn Mạng Khu Giáo I

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, vào lúc 17h30 thứ bảy, ngày 29/06/2013 tại Thánh đường giáo xứ Phú Hoà.

Hân hoan mừng kính Thánh PHÊRÔ, Bổn Mạng Khu Giáo I.

Được sự chấp thuận của Cha chánh xứ,

Ban điều hành khu giáo I, xin trân trọng kính mời:

Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Hòa.

Đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, vào lúc 17h30 thứ bảy, ngày 29/06/2013 tại Thánh đường giáo xứ Phú Hoà.

     Tm BĐH Khu Giáo I