Thánh lễ Mừng Kính Trọng Thể Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh lễ Mừng Kính Trọng Thể Thánh Tâm Chúa Giêsu

Uncategorized - Mar 24/03/2014

MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ THÁNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU BỔN MẠNG GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM XỨ ĐOÀN GIÁO XỨ PHÚ HÒA

THÔNG BÁO

MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ THÁNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

BỔN MẠNG GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM

XỨ ĐOÀN GIÁO XỨ PHÚ HÒA

logo_Nam_Duc_Tin

Được sự chấp thuận của Cha Chánh xứ,

Ban chấp hành GĐPTTT  xin trân trọng kính mời : Cộng Đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Hòa đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn.

Lúc: 17:30 ngày 07/06/2013 tại Thánh đường Giáo xứ Phú Hòa.

Tm BCH Thánh Tâm Gx Phú Hòa

Giuse  Phạm Công Điện