Thánh lễ mừng kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Thánh lễ mừng kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Trong niềm hân hoan mừng kỷ niệm Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima, Bổn Mạng Praesidium Fatima Giáo xứ Phú Hòa. Đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, vào lúc 17h30 thứ bảy, ngày 12/10/2013 tại Thánh đường giáo xứ Phú Hoà.

Trong niềm hân hoan mừng kỷ niệm Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima, Bổn Mạng Praesidium Fatima Giáo xứ Phú Hòa.

Được sự chấp thuận của Cha chánh xứ

Ban Chấp Hành Praesidium Fatima Giáo xứ Phú Hòa, xin trân trọng kính mời:

Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Hòa.

Đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, vào lúc 17h30 thứ bảy, ngày 12/10/2013 tại Thánh đường giáo xứ Phú Hoà.

     Tm Praesidium Fatima Phú Hòa

MARIA Phạm Thị Phượng