Thánh lễ Phục Sinh dành cho thiếu nhi

Thánh lễ Phục Sinh dành cho thiếu nhi

Tin Giáo Xứ - Apr 16/04/2017

Trong tâm tình hân hoan mừng vui, Chúa đã sống lại rồi, Vào lúc 7h30 sáng Chúa nhật ngày 16-4-2017 Cha Antôn Nguyễn Thanh Hà.SVD. Dòng Ngôi Lời, chủ tế thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh cho các em thiếu nhi Thánh Thể.

   
   
   
   

==> Quý vị xem thêm Album hình xin nhấm vào link