Thánh lễ tạ ơn – Tân Linh Mục dòng Ngôi Lời

Thánh lễ tạ ơn – Tân Linh Mục dòng Ngôi Lời

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Nhân dịp các Tân Linh Mục đã từng giúp TNTT Giáo xứ Phú Hòa về dâng lễ tạ ơn và cầu bình an cho Giáo xứ.

 

Nhân dịp các Tân Linh Mục đã từng giúp TNTT Giáo xứ Phú Hòa về dâng lễ tạ ơn và cầu bình an cho Giáo xứ. 

Thừa ủy nhiệm của Cha xứ, Hội đồng mục vụ Giáo xứ Phú Hòa xin trân trọng kính mời cộng đoàn đến tham dự lễ tạ ơn vào lúc 17h30 ngày 10/10/2013 để cùng hiệp thông với các Tân Linh mục.

Tm. HĐMV Giáo xứ Phú Hòa

Bart. Lê Sơn Hà