Thánh Lễ Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu – Bổn Mạng Liên HĐMVGX Hạt Phú Thọ

Thánh Lễ Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu – Bổn Mạng Liên HĐMVGX Hạt Phú Thọ

Tin Giáo Hội Việt Nam - Mar 24/03/2014

Vào lúc 10g00 ngày 02/05/2013, tại giáo xứ Hòa Hưng, các thành viên Hội đồng mục vụ của các giáo xứ thuộc hạt Phú Thọ, đã tề tựu tại Thánh đường Hòa Hưng.

Vào lúc 10g00 ngày 02/05/2013, tại giáo xứ Hòa Hưng, các thành viên Hội đồng mục vụ của các giáo xứ  thuộc hạt Phú Thọ, đã tề tựu tại Thánh đường Hòa Hưng. Để tham dự thánh lễ Mừng Kính Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu – Bổn Mạng Liên HĐMVGX Hạt Phú Thọ.

Tham dự thánh lễ hôm nay, đại đa số là các thành viên thuộc HĐMVGX, cùng quý Cha trong hạt Phú Thọ, và thật là ưu ái cho liên HĐMVGX  khi có Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn  về chủ tế thánh lễ.

Trong phần chia sẻ: Đức Cha nói trong thời buổi hôm nay, chúng ta không bị bức bách như Cha ông chúng ta ngày xưa, tuy nhiên các vị luôn cầu  nguyện và cùng cộng tác với Cha xứ để công việcc mục vụ của giáo xứ ngày càng phát triển hơn nữa. Và Đức Cha cũng lưu ý với các quý chức mục vụ là :  “ Các quý chức đang mục vụ trong giáo xứ”  đồng nghĩa là quý vị đang nhận bài sai của Giáo hội, do vậy làm tròn trách nhiệm mà Giáo hội đã trao phó. Và Đức Cha mong muốn ngày nào đó có một buổi họp mặt HĐMVGX toàn Giáo phận Sài Gòn.

Kết lễ, Đức Cha và quý Cha trong Giáo hạt Phú Thọ, cùng 15 vị đại diện cho các giáo xứ chụp hình  lưu niệm. Cuối cùng Đức Cha, quý Cha cùng toàn thể HĐMVGX dùng bữa cơm huynh đệ tại hội trường giáo xứ Hòa Hưng.

Quý vị xem thêm hình: xin nhấn vào đây

ThucDo