Thánh lễ Thánh Simon Phan Đắc Hòa, Bổn Mạng Huynh Đoàn Đaminh

Thánh lễ Thánh Simon Phan Đắc Hòa, Bổn Mạng Huynh Đoàn Đaminh

Uncategorized - Mar 24/03/2014

Hân hoan mừng kính lễ Thánh Simon Phan Đắc Hòa, Bổn Mạng Huynh Đoàn Đaminh Đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, vào lúc 17h30 thứ Năm, ngày 12/12/2013 tại Thánh đường giáo xứ

Hân hoan mừng kính lễ Thánh Simon Phan Đắc Hòa, Bổn Mạng Huynh Đoàn Đaminh.

Được sự chấp thuận của Cha chánh xứ,

Ban chấp hành Huynh đoàn, xin trân trọng kính mời:

Cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Phú Hòa.

Đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, vào lúc 17h30 thứ Năm, ngày 12/12/2013 tại Thánh đường giáo xứ.

     T/m BCH Huynh đoàn

Maria Vũ Thị Dung