Thánh lễ thiếu nhi Chúa nhật VI Phục Sinh

Thánh lễ thiếu nhi Chúa nhật VI Phục Sinh

Quý Cha Quý Thầy - Mar 24/03/2014

Vào lúc 07:30 Chúa nhật ngày 5-4-2013. Cha Phêrô Nguyễn Thành Nguyên, thuộc Dòng Ngôi Lời đã dâng thánh lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh giúp cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể.

Vào lúc 07:30 Chúa nhật ngày 5-4-2013. Cha Phêrô Nguyễn Thành Nguyên, thuộc Dòng Ngôi Lời đã dâng thánh lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh giúp cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể.

Trong phần giảng Cha Phêrô đã dùng những câu chuyện đời thường, và dí dỏm giúp các em đễ hình dung về bài Phúc âm.

Các em thiếu nhi rất phấn khởi và tham gia trả lời những câu hỏi mà Cha Phêrô đưa ra.

MVTTGx