Thánh Lễ Tiệc Ly

Thánh Lễ Tiệc Ly

Tin Giáo Xứ - Mar 24/03/2014

Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng con tưởng nhớ việc Chúa lập Bí tích Thánh Thể và truyền chức linh mục trong ngày thứ Năm Tuần Thánh.

Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14)

Hòa cùng Giáo hội hoàn vũ trong ngày khai mạc Tam Nhật vượt qua, vào lúc 17g30 thứ năm ngày 28.03.2013, giáo xứ Phú Hòa đã long trọng cử hành Thánh lễ Tiệc ly. Trong Thánh lễ có nghi thức Rửa chân cho các vị đại diện của các khu giáo trong giáo xứ. Cha chánh xứ Antôn Mai Đức Huy đã chủ sự Thánh lễ, cùng với sự tham dự đông đảo cộng đoàn dân Chúa  ngồi chật kín nhà thờ và tràn ra cả ngoài khuôn viên.

Trong bài giảng lễ, cha chánh xứ chia sẻ cùng cộng đoàn về ý nghĩa của việc Chúa rửa chân cho các Tông đồ. Tình yêu của Chúa được thể hiện rõ qua hành động cởi áo, thắt dây lưng mà rửa chân cho các môn đệ của Người. Đó không chỉ là biểu lộ của lòng khiêm nhường, của sự hạ mình, là sự tôn trọng, mà còn là bài học yêu thương cho các Tông đồ, vì: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”.

Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ cho thấy rằng Đức Giêsu yêu thương các môn đệ bằng một tình yêu cao độ đến nỗi Người sẵn sàng hoán đổi vị trí từ Chúa hoá thành người phục vụ, từ Thầy hoá thành trò. Người sẵn sàng làm nô lệ cho các môn đệ, tức là hạ mình và phục vụ. Đây là bài học mà Chúa đã dạy các Tông đồ và cũng là cho mọi người chúng ta, vì: “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.” (Ga 13,14)

Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng con tưởng nhớ việc Chúa lập Bí tích Thánh Thể và truyền chức linh mục trong ngày thứ Năm Tuần Thánh.  Xin Chúa ban cho các ngài luôn trung thành với sứ mệnh phục vụ. Sau khi kết thúc thánh lễ, cha Antôn và cộng đoàn, đã long trọng cung nghinh Thánh Thể Chúa Giêsu từ nhanh cung Thánh để ngự trong nhà tạm. Cộng đoàn giáo xứ đã chia phiên để chầu Thánh Thể.

MVTT Gx