Thánh lễ Truyền chức Linh mục thuộc TGP Sài Gòn

Thánh lễ Truyền chức Linh mục thuộc TGP Sài Gòn

Tin Giáo Hội Việt Nam - Jun 07/06/2018

Thánh lễ Truyền chức Linh mục thuộc TGP Sài Gòn (2018), tại Vương Cung Thánh Đường Chính toà Đức Bà Sài Gòn. Sẽ trực tuyến váo lúc 8g00 ngày thứ Sáu 08-06-2018 trên kênh:

Nguồn: MVTT TGP Saigon