Thánh lễ Truyền Tin

Thánh lễ Truyền Tin

Tin Giáo Xứ - Apr 06/04/2016

Thứ hai 4/4/2016, cùng với Giáo hội hoàn vũ, cộng đoàn giáo xứ Phú Hoà hiệp ý cùng cha Antôn dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn trong Thánh lễ Truyền Tin.

 

Mừng Lễ Truyền Tin, Hội Thánh kính nhớ một biến cố: Thiên thần Gabriel báo tin cho Maria ở nơi miền quê Nagiaret rằng: Thiên Chúa muốn chọn Bà làm Mẹ Đấng Cứu Thế.

Đây là tin vui cho toàn thể nhân loại sau bao nhiêu năm chờ đợi phải sống trong bóng tối của tội lỗi rất đang mong chờ Đấng Cứu Thế sẽ đến để giải thoát.  Một tin quan trọng báo một niềm vui ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã sắp đặt đã được khởi đầu.

 

Mẹ Maria là tạo vật quan trọng đầu tiên được Chúa tuyển chọn để cùng cộng tác trong chương trình cứu chuộc nhân loại. Mẹ nhận ra ý muốn của Thiên Chúa trong lời Thiên sứ và “ Xin vâng” bởi quyền năng của Người, Mẹ đáp lại: “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38). 

 

Tạ ơn Mẹ vì nếu không có lời “Xin vâng” của Maria thì Đấng Cứu Thế vẫn chưa đến. Mẹ là khởi đầu của Mùa Vui: Thứ nhất thì ngắm Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà thụ thai. Ta hãy xin cho được lòng khiêm nhường. Qua lời “xin vâng”, Mẹ Maria cho chúng ta thấy mẫu gương về sự vâng phục và tín thác, khiêm tốn nhìn nhận mình là “nữ tỳ hèn mọn”  tất cả là do Thiên Chúa, chấp nhận phó thác mình trở thành khí cụ cộng tác cứu độ cho Thiên Chúa.

 

Khi đón nhận Đức Kitô vào cuộc đời và để được ơn cứu độ, chúng ta hãy xin được như Mẹ sống trong lời «Xin vâng» và khiêm nhường tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Xin Mẹ Maria luôn đồng hành và phù hộ chúng ta bằng tình yêu hiền mẫu.

 

Tại Thánh địa Giêrusalem nơi Thiên sứ Gabriel đã báo tin việc Đức Trinh nữ Maria được thụ thai hiện nay là Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin đã được xây dựng ngay trên ngôi nhà Đức Mẹ đã ở năm xưa. Đây là một nơi lịch sử có ý nghĩa, linh thiêng, thu hút hằng triệu Kitô hữu, trong đó có người Công giáo, Anh giáo và Chính Thống giáo Đông phương tới viếng thăm hàng năm.

 

 

Quý vị xem thêm Album hình xin nhấn vào đây.

Bài & ảnh: Văn Chung